Certifikace

Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti v souladu s normou ISO 9001:2008.


  Initiates file download

Společnost získala certifikát k environmentálnímu systému řízení dle normy ISO 14001:2004.


Certifikát k systému řízení BOZP podle BS-OHSAS 18001:2007.

  

Společnost získala certifikát pro systém managementu hospodaření s energií dle normy ISO 50001:2012.

Initiates file download

Společnost získala certifikát pro proces svařování dle normy ISO 3834-2:2006.

Initiates file download

Politika integrovaného systému kvality

Initiates file downloadPolitika integrovaného systému kvality