Politika tvrtke

Uprava dioničkog društva KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, proglašava kao izraz svog stava sljedeću politiku u svrhu sigurnosti EMS-a, te bezbijednosti i zdravlja pri radu u 2007.

Zone sustava upravljanja okolišem:

Motom ekološke politike naše tvrtke je aktivan i odgovoran pristup zaštiti i brizi za okoliš.

U kontekstu ekološke politike kompanije, njeni nadređeni se obvezuje da će:

 • Obavljati sve u skladu sa zahtjevima svih primjenjivih zakona, pravila, propisa na očuvanje okoliša  i drugih zahtjeva koji se odnose na njegove aktivnosti.
 • Redovito pregledati i ocijenjivati svoj okolišni profil, a svrhom je potrđivati postavljene ciljeve i ciljne vrijednosti.
 • Isticati sprečavanje zagađivanja okoliša, što podrazumijeva minimiziranje utjecaja uništavanja okoliša i ljudskog zdravlja svojim aktivnostima.
 • Štednja prirodnih resursa i postupno smanjivanje potrošnje energije, vode, sirovina i recikliranje otpada.
 • Poboljšavati okoliš a davati prioritet korištenju raznih ekoloških materijala, tehnika i tehnologijskih postupaka.
 • Educirati i motivisati sve svoje zaposlenike o zaštiti okoliša, kako bi ih obavijestili o utjecaju okoliša na njihov rad.
 • Zahtijevati od dobavljača da poštivaju načela zaštite okoliša.
 • Komunicirati otvoreno sa zaposlenicima, vladom, korisnicima i javnosti o utjecaju naše tvrtke na poboljšanju okoliša.
 • Da bi se ispunili ciljevi i  programi ekološke politike, nadređeni kompanije se obvezuju:
 • Osigurati financijske, materijalne i organizacijske uvjete za učinkovito i efikasno funkcionisanje sistema upravljanja okolišem.
 • Okolišna politika tvrtke je obvezujuća za sve zaposlene u poduzeću. Zaposlenici su odgovorni za pridržavanje pravila u skladu sa svojim navedenim obavezama.

Zone sustava upravljanja sigurnošću i zdravlje pri radu:

Uprava tvrtke se u okviru sigurnosne i zdravstvene politike obvezuje:

 • pridržavati se svih primjenjivih zakona, pravila, propisa i drugih zahtjeva da bi se osigurali  kvalitetni uvjeti za sigurnan, zdrav i koristan rad.
 • Redovito pregledati i ocijenjivati svoj okolišni profil, a svrhom je potrđivati postavljene ciljeve i ciljne vrijednosti.
 • Isticati prevenciju mogućih povreda osoblja i minimizirati aktivnosti koje bi navodno štetile zdravlju radnika.
 • Zahtijevati od naših partnera i dobavljača da poštuju sva pravila o sigurnom radu i da imaju aktivan pristup k pitanjima sigurnosti i zaštiti pri radu.
 • Otvoreno komunicirati i surađivati sa sindikatima, zaposlenicima, vladom, korisnicima i javnosti o utjecaju pridržavanja načela sigurnosti pri radu.
 • Za ispunjavanje kvalitetne zdravstvene i sigurnosne politike, ustanovljenih ciljeva i programa,  tvrtka se obvezuje da će:
 • Osigurati financijske i materijalne resurse za efikasno funkcionisanje i djelotvoran sustav upravljanja kvalitetne zdravstvene i sigurnosne politike.

U Brnu, 1.2.2007. godine

Bc. Ctirad Nečas
Izvršni ravnatelj tvrtke