ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE

Generální ředitel a předseda představenstva

Ing. Ctirad Nečas
tel. +420 532 149 500 (Sekretariát)
email: Otevře okno pro odeslaní e-mailunecaskpria..cz

Sekretariát společnosti

Klára Freitagová
tel. +420 532 149 500
email: Opens window for sending emailfreitagovakpria..cz

 TECHNICKÝ ÚSEK

Technický ředitel a člen představenstva   

Ing. Jaromír Svoboda, CSc.
tel. +420 532 149 813
email:Otevře okno pro odeslaní e-mailujsvobodakpria..cz     

Asistentka technického ředitele

Ing. Ivana Sedláková
tel. +420 532 149 639
email:Otevře okno pro odeslaní e-mailusedlakovakpria..cz

Vedoucí projekce

Ing. Jan Štaffa
tel. +420 532 149 601
email: Otevře okno pro odeslaní e-mailustaffakpria..cz

Asistentka projekce

Eva Krejčí
tel. +420 532 149 602
email: Otevře okno pro odeslaní e-mailukrejcikpria..cz

 EKONOMICKÝ ÚSEK

Vedoucí účtárny

Ing. Blanka Novotná
tel. +420 532 149 520
email: novotna@kpria.cz

Informatika

Ing. Petr Chasák
tel. +420 532 149 578
email: Otevře okno pro odeslaní e-mailuchasakkpria..cz

Správa a provoz

Jan Kozel
tel. +420 532 149 505
email: Otevře okno pro odeslaní e-mailukozel@kpria.cz

 ÚSEK REALIZACE

Oddělení realizace
Chvaletice ECHVA

Ivo Hřebíček
tel. +420 532 149 648
email: hrebicek@kpria.cz 

Vedoucí servisního oddělení

Mgr. Lubomír Mišejka
tel. +420 725 727 345
email: Opens window for sending emailmisejkakpria..cz

Oddělení realizace
Mochovce EMO 3,4

Aleš Přichystal
tel. +420 532 149 663
email: Otevře okno pro odeslaní e-mailuprichystalkpria..cz 

Asistentka realizace
Mochovce EMO 3,4

Marie Meluzínová
tel. +420 532 149 596
email: Otevře okno pro odeslaní e-mailumeluzinovakpria..cz