Profil společnosti

Jsme inženýrsko-dodavatelská společnost, jejíž činnosti jsou zaměřeny na realizaci vyšších forem dodávek a zajišťování komplexních služeb zákazníkům, zejména pro energetiku, chemický a petrochemický průmysl a vodní hospodářství.

Společnost zajišťuje mimo přípravy a kompletace dodávek a montážních prací řadu souvisejících odborných inženýrských činností. K nim patří zejména vypracování:

  • realizační projektové dokumentace,
  • výrobní dokumentace,
  • montážní dokumentace,
  • dokumentace pro funkční zkoušky a uvádění do provozu,
  • dokumentace prokazující pevnost a těsnost strojů a zařízení ve vztahu k jejich životnosti,
  • dokumentace jakosti.

Společnost má dlouhou a bohatou historii, která se promítá i do jejího současného postavení, o čemž svědčí reference nejen tuzemské, ale ve stálé větší míře i zahraniční.

V postavení finálního dodavatele se KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. podílela na výstavbě všech jaderných bloků na území České a Slovenské republiky. Disponuje proto týmem zkušených projektantů, výpočtářů, techniků a obchodníků.

Historie společnosti

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, akciová společnost, navazuje na tradici firmy – založené již v roce 1889 na výrobu vagónů, parních kotlů, vzduchových kompresorů a uskladňovacích nádrží. Od roku 1891 byl výrobní program rozšířen o zařízení pro chemický průmysl. V  roce 1955 se výrobní program doplnil o vývoj, výrobu a dodávky vodohospodářských zařízení. V roce 1965 byla zahájena výroba zařízení pro jadernou energetiku. Firma zajišťovala i další důležité aktivity, k nimž patří i inženýrsko-dodavatelská činnost.

V roce 1991 byla vytvořena v rámci nevýrobních aktivit samostatná organizační jednotka divize s názvem Realizace investičních akcí, ve zkratce RIA. Na jejím základě byla v roce 1996 založena samostatná společnost s obchodním jménem KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s.