Reference

Projekt
Kategorie
Lokalita
Stav
Trh
 
Realizace Projekt Lokalita Předmět zakázky Kategorie Detail
2017 Jedovnicko - intenzifikace ČOV a kanalizace - 2. fáze Jedovnice, ČR Výstavba kanalizace v obcích Krasová (včetně zrušení
ČOV Krasová) a Senetářov, dokončení intenzifikace ČOV Jedovnice pro 6 800 EO a celkem cca 10,666 km kanalizace.
Vodní hospodářství
2017 Diamo NDS 6 Stráž pod Ralskem, ČR Rekonstrukci neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6 Chemický průmysl
2017 ČOV fenolové vody, Nemak Czech republik s.r.o., Havraň u Mostu CZ, Most Vzorkování odpadních vod a laboratorní testy pro výrobní závod společnosti Nemak, Most. Vodní hospodářství
2016 VWSL - Úpravna vody - modernizace a intenzifikace Slovensko Intenzifikace a modernizace úpravny průmyslových vod společnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s. na monožství 300 m3/hod. Vodní hospodářství
2016 ČOV Bruntál - obnova a modernizace - 3. etapa Bruntál, ČR Intenzifikace ČOV Bruntál - rekonstrukce hrubého čištění, mechanického čištění, kalového hospodářství,  plynového hospodářství a kotelny. Vodní hospodářství
2016 Diamo- sklad chloru Stráž pod Ralskem, ČR Modernizace skladu chloru a systém likvidace při úniku chloru. Chemický průmysl
2016 JE Dukovany- Instalace uzavírací armatury s regulační funkcí na trasách odkalů vybraných PG CZ, Dukovany Náhrada stávající armatury na trase odkalu vybraných parogenerátorů PG. Energetika
2015 Česká rafinérská, Zarážkové projekty 2015 - 2016 Litvínov, ČR Realizace jednotlivých investičních akcí v době pravidelné odstávky areálu formou dodávky na klíč. Chemický průmysl
2015 ČOV Ivanovice na Hané, 3 500 EO Ivanovice na Hané, ČR Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Ivanovice na Hané na kapacitu 3 500 EO. Dodávka a montáž technologické části včetně elektročásti a MaR. Vodní hospodářství
2015 ŠKODA AUTO, a.s. - VTL RS zemního plynu Kvasiny, ČR Výstavba regulační stanice zemního plynu, včetně VTL přípojky a plynovodu. Energetika
2015 Jedovnicko - intenzifikace ČOV a kanalizace - 1. fáze Jedovnice, ČR Intenzifikace ČOV Jedovnice, výstavba nové a rekonstrukce stávající kanalizace. Vodní hospodářství
2015 ČOV Zaječí, 1750 EO Zaječí, ČR Dodávka a montáž zařízení technologické části ČOV s kapacitou 1750 EO v obci Zaječí. Vodní hospodářství
2015 Velký Beranov - kanalizace a ČOV Velký Beranov, ČR Výstavba mechanicko biologické ČOV pro 1991 EO, výstavba  splaškové kanalizace a čerpací stanice odpadních vod. Vodní hospodářství
2015 JE Dukovany - Výměna separátorů motorového oleje DG č. 1-3 Dukovany, ČR Dodávka a montáž nových separátorů oleje pro Diesel generátorové stanice (DG 1-3). Vypracování kompletní projektové dokumentace strojní a elektro části. Energetika
2015 Košice jezero - ošetření vodní plochy Košice Ošetření vodní plochy jezera PAXem. Vodní hospodářství
2014 BUKÓZA ENERGO, a.s. - zvýšení výroby elektrické energie a tepla Slovensko Rekonstrukce a modernizace  technologické a stavební části  stávajících objektů energetických zařízení a systémů výroby a rozvodu stlačeného vzduchu. Zhotovení  projektu skutečného stavu po rekonstrukci, zkušební provoz, inženýring a podklady k vydání kolaudačního rozhodnutí. Energetika
2014 ÚV Svatá Trojice, Kutná Hora Kutná Hora, ČR Rekonstrukce a intenzifikace stávající úpravny vody ÚV Svatá Trojice na kapacitu 130 l/s, úprava technologie, měření a regulace ASŘ. Vodní hospodářství
2014 JE Dukovany, Modifikace filmové rotorové odparky Dukovany, ČR Vypracování projektové dokumentace, výrobní dokumentace, dokumentace zkoušek a programů zkoušek. Spoluúčast při uvádění  odparky po modifikaci do provozu v rámci rekonstrukce linky na zpracování radioaktivních odpadů v jaderné elektrárně. Energetika
2014 Vlastějovice, Kanalizace a ČOV Vlastějovice, ČR Výstavba mechanicko - biologické ČOV o kapacitě 1000 EO v obci Vlastějovice a nové oddílné splaškové kanalizace. Vodní hospodářství
2014 Motorpal Jihlava - Rekonstrukce neutralizační a deemulgační stanice Jihlava, ČR Rekonstrukce neutralizační a deemulgační stanice ve společnosti MikroChem LKT, provozovně Jihlava, v areálu společnosti MOTORPAL Jihlava. Demontáž původního zařízení, dodávka a montáž technologického zařízení ČOV a potrubí, dodávka a montáž  části elektro, MaR a ASŘTP, uvedení ČOV do provozu. Chemický průmysl
2014 ÚV Plav, České Budějovice - doplnění technologie České Budějovice, ČR Rekonstrukce stávajících objektů  usazovacích nádrží a filtrů úpravny vody Plav. Rekonstrukce zahrnuje dodávku a montáž  technologického zařízení, části elektro, práce spojené s realizací zakázky. Vodní hospodářství
2014 JE Dukovany, Výměna separátorů oleje DG 4 - 6 Dukovany, ČR Dodávka a montáž nových separátorů oleje pro Diesel generátorové stanice (DG 4-6). Vypracování kompletní projektové dokumentace strojní a elektro části. Energetika
2014 Synthesia, a.s., dodávka homogenizátoru Pardubice, ČR Dodávka vertikálního homogenizátoru o objemu 5 m3 včetně zajištění výroby. Účast při uvedení zařízení do provozu. Chemický průmysl
2014 Slovnaft Bratislava - výměna vzduchových kondenzátorů AC2 na AVD6 Slovensko Vypracování projektové a výrobní dokumentace včetně zkoušek. Výroba dvou kusů vzduchových chladičů (kondenzátorů). Chemický průmysl
2014 Fortischem – Kvenčovací kolona Slovensko Vypracování projektové a výrobní dokumentace, včetně zajištění zkoušek a výroba kvenčovací kolony, demontáž původní a montáž nové kolony. Chemický průmysl
2014 Synthesia, a.s. - Rekonstrukce VT parních rozdělovačů a VT potrubí v kotelně a strojovně – II. Etapa Pardubice, ČR Rekonstrukce parních rozdělovačů a potrubí v kotelně a strojovně. Realizace díla formou dodávky na klíč. Chemický průmysl
2014 Nejdek - zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdek, ČR Dodávka a montáž technologického zařízení městské čistírny odpadních vod o kapacitě 8 150 EO. Vodní hospodářství
2014 Diamo NDS 6 - projekční práce - rekonstrukce technologie NDS 6 Stráž pod Ralskem, ČR Vypracování projektu pro stavební řízení a realizačního projektu, autorský dozor při rekonstrukci neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6. Chemický průmysl
2013 KuibyshevAzot - čerpadla Rusko Dodávka 3 ks vertikálních čerpadel pro firmu KuibyshevAzot. Chemický průmysl
2013 VWSL - vysouvací plošina - Ausziehbare Rampe Slovensko Dodávka vysouvací plošiny pro pracoviště suché brusné linky NSF v závodě Volkswagen Bratislava. Chemický průmysl
2013 Synthesia, a.s. - Teplárna Zelená louka - Ekologizace energetického zdroje s využitím fluidního spalování Pardubice, ČR Náhrada dvou stávajících granulačních kotlů za jeden nový plynový kotel a jeden nový fluidní kotel. Dodávka "na klíč" zahrnuje veškeré dodávky zařízení, stavebních prací a služeb spojených s realizací zakázky. Energetika
2013 E Počerady - zajištění údržby plynového hospodářství pro nový paroplynný cyklus Počerady, ČR Provedení provozních kontrol a revizí, oprav a nahodilé údržby technologie plynového hospodářství Paroplynového zdroje v elektrárně Počerady. Energetika
2013 Synthesia, a.s. - „Obnova regenerace DCB a EtOH – deskové výměníky“ Pardubice, ČR Dodávka deskových výměníků. Chemický průmysl
2013 E Ledvice, OB08 Vyvedení tepla - oběhová čerpadla Ledvice, ČR Realizace stavby formou  na klíč zahrnuje dodávky, montáže a služby pro provozní soubor vyvedení tepla z elektrárny Ledvice. Jednalo se o výměnu zásobní nádrže, oběhových a doplňovacích čerpadel. Energetika
2013 JE Temelín, D362 Zvětšení manipulační plochy na reaktorovém sále Temelín, ČR Vypracování projektové dokumentace pro zvětšení manipulační plochy na reaktorovém sále přemístěním nádoby kontaktní kapaliny ke stěně reaktorového sálu, včetně návrhu nového kotvení nádrže. Energetika
2013 Lovochemie - ledek vápenatý, „Komplexní projekt inovace výrobních postupů“ Lovosice, ČR Dodávka a montáž  strojně technologického zařízení pro výrobu granulovaného hnojiva – ledku vápenatého. Dodávka včetně zpracování dokumentace a uvedení do provozu. Chemický průmysl
2013 VWSL - Intenzifikace a modernizace ČOV, Bratislava Slovensko Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod. Vypracovaní realizační dokumentace, vypracování dokumentace skutečného stavu po rekonstrukci. Dodávky zařízení, inženýring, uvedení do provozu, zkušební provoz. Vodní hospodářství
2013 Lovochemie - výstavba skladu kusového vápence Lovosice, ČR Dodávka a montáž strojně technologického zařízení pro uskladnění kusového vápence, výstavba komunikací a inženýrských sítí. Chemický průmysl
2013 JE Dukovany - Chlazení tlakové nádoby reaktoru (TNR) při řešení těžkých havárií Dukovany, ČR Vypracování projektové a montážní dokumentace strojní a elektro části.  Montáž strojní, stavební  i elektro části pro realizaci souboru opatření na řešení těžkých havárií na  1. až 4. bloku jaderné elektrárny. Energetika
2013 Lovochemie - Ekologizace energetického zdroje Lovosice, ČR Rekonstrukce energetického zdroje, dodávka turbíny o výkonu 25 MWe a vyvedení výkonu, rekonstrukce strojovny a optimalizace přenesení výkonu do vnitrozávodní i veřejné energetické sítě. Dodávka díla na klíč včetně projektové dokumentace a uvádění do provozu. Energetika
2013 Severočeské doly, a.s., Modernizace nakládky tříděného uhlí, včetně jejího úplného vymístění z obydleného území Ledvice, ČR Stavba nového nakládacího místa tříděného uhlí a nové dopravní trasy k nakládce. Provedení díla včetně zpracování realizační projektové dokumentace, dodávek, montáží, stavebních prací a zkoušek. Energetika
2013 ÚV Kroměříž Kroměříž, ČR Dodávka a montáž ozonizační jednotky. Vodní hospodářství
2013 VWSL Bratislava - "Betriebsstofflager" - Sklad provozních médií Slovensko Instalace potrubních rozvodů provozních médií. Součást dodávky nové lisovny. Chemický průmysl
2012 TPP Nikola Tesla B - ČOV Srbsko Dodávka průmyslové čistírny odpadních vod pro tepelnou elektrárnu. Čištění zaolejovaných odpadních vod, uhelných vod a vod z odsíření. Dodávka díla ve spolupráci KP RIA - LAD. Vodní hospodářství
2012 VW Bratislava, zařízení na rekuperaci tepla Slovensko Dodávka zařízení na rekuperaci tepla z technického odsávání v systému větrání haly H6a. Energetika
2012 FN Brno – přítoková jímka Brno, ČR Dodávka díla na klíč. Výstavba nového kanalizačního přivaděče. Dodávky česlí a hradítek, zhotovení přepadového žlabu do dosazovací nádrže, dodávka a montáž podlahových roštů pochozí lávky, krycích poklopů na otvory chlorovací nádrže, rekonstrukce nátokového válce dosazovací nádrže. Vodní hospodářství
2012 ÚV Hradec Králové - modernizace a rekonstrukce Hradec Králové, ČR Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Hradec Králové. Dodávka a montáž technologického zařízení pro flokulaci, flotaci a dávkování flokulantu (POF). Vodní hospodářství
2012 MVE Libčice, oprava a modernizace technologie Libčice, ČR Vypracování realizační projektové dokumentace, komplexního vyzkoušení, plánů BOZP. Generální oprava dvou Kaplanových turbin, generální oprava generátoru, oprava elektro části, výměny regulačních zařízení a instalace nového automatického systému řízení. Energetika
2012 ČOV Kutná Hora - 36 000 EO Kutná Hora, ČR Intenzifikace čistírny odpadních vod města Kutná Hora. Dodávka a montáž zařízení a elektro vystrojení provozních souborů kalové a plynové hospodářství, mechanické čištění, biologie, stáčecí stanice fekálních vozů a kotelna. Vodní hospodářství
2012 JE Temelín, umožnění přístupu k armaturám TZ Temelín, ČR Vypracování projektové dokumentace strojní části, dodávka drobného materiálu a montáž armatur na lépe obsluhovatelné a přístupné místo v blocích 1. a 2. jaderné elektrárny. Energetika