Projekt
Kategorie
Lokalita
Stav
Trh
Zrušit filtry
Realizace Projekt Lokalita Předmět zakázky Kategorie Detail
2017 Jedovnicko - intenzifikace ČOV a kanalizace - 2. fáze Jedovnice, ČR Výstavba kanalizace v obcích Krasová (včetně zrušení
ČOV Krasová) a Senetářov, dokončení intenzifikace ČOV Jedovnice pro 6 800 EO a celkem cca 10,666 km kanalizace.
Vodní hospodářství
2017 ČOV fenolové vody, Nemak Czech republik s.r.o., Havraň u Mostu CZ, Most Vzorkování odpadních vod a laboratorní testy pro výrobní závod společnosti Nemak, Most. Vodní hospodářství
2016 VWSL - Úpravna vody - modernizace a intenzifikace Slovensko Intenzifikace a modernizace úpravny průmyslových vod společnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s. na monožství 300 m3/hod. Vodní hospodářství
2016 ČOV Bruntál - obnova a modernizace - 3. etapa Bruntál, ČR Intenzifikace ČOV Bruntál - rekonstrukce hrubého čištění, mechanického čištění, kalového hospodářství,  plynového hospodářství a kotelny. Vodní hospodářství
2015 ČOV Ivanovice na Hané, 3 500 EO Ivanovice na Hané, ČR Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Ivanovice na Hané na kapacitu 3 500 EO. Dodávka a montáž technologické části včetně elektročásti a MaR. Vodní hospodářství
2015 Jedovnicko - intenzifikace ČOV a kanalizace - 1. fáze Jedovnice, ČR Intenzifikace ČOV Jedovnice, výstavba nové a rekonstrukce stávající kanalizace. Vodní hospodářství
2015 ČOV Zaječí, 1750 EO Zaječí, ČR Dodávka a montáž zařízení technologické části ČOV s kapacitou 1750 EO v obci Zaječí. Vodní hospodářství
2015 Velký Beranov - kanalizace a ČOV Velký Beranov, ČR Výstavba mechanicko biologické ČOV pro 1991 EO, výstavba  splaškové kanalizace a čerpací stanice odpadních vod. Vodní hospodářství
2015 Košice jezero - ošetření vodní plochy Košice Ošetření vodní plochy jezera PAXem. Vodní hospodářství
2014 ÚV Svatá Trojice, Kutná Hora Kutná Hora, ČR Rekonstrukce a intenzifikace stávající úpravny vody ÚV Svatá Trojice na kapacitu 130 l/s, úprava technologie, měření a regulace ASŘ. Vodní hospodářství
2014 Vlastějovice, Kanalizace a ČOV Vlastějovice, ČR Výstavba mechanicko - biologické ČOV o kapacitě 1000 EO v obci Vlastějovice a nové oddílné splaškové kanalizace. Vodní hospodářství
2014 ÚV Plav, České Budějovice - doplnění technologie České Budějovice, ČR Rekonstrukce stávajících objektů  usazovacích nádrží a filtrů úpravny vody Plav. Rekonstrukce zahrnuje dodávku a montáž  technologického zařízení, části elektro, práce spojené s realizací zakázky. Vodní hospodářství
2014 Nejdek - zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdek, ČR Dodávka a montáž technologického zařízení městské čistírny odpadních vod o kapacitě 8 150 EO. Vodní hospodářství
2013 VWSL - Intenzifikace a modernizace ČOV, Bratislava Slovensko Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod. Vypracovaní realizační dokumentace, vypracování dokumentace skutečného stavu po rekonstrukci. Dodávky zařízení, inženýring, uvedení do provozu, zkušební provoz. Vodní hospodářství
2013 ÚV Kroměříž Kroměříž, ČR Dodávka a montáž ozonizační jednotky. Vodní hospodářství
2012 TPP Nikola Tesla B - ČOV Srbsko Dodávka průmyslové čistírny odpadních vod pro tepelnou elektrárnu. Čištění zaolejovaných odpadních vod, uhelných vod a vod z odsíření. Dodávka díla ve spolupráci KP RIA - LAD. Vodní hospodářství
2012 FN Brno – přítoková jímka Brno, ČR Dodávka díla na klíč. Výstavba nového kanalizačního přivaděče. Dodávky česlí a hradítek, zhotovení přepadového žlabu do dosazovací nádrže, dodávka a montáž podlahových roštů pochozí lávky, krycích poklopů na otvory chlorovací nádrže, rekonstrukce nátokového válce dosazovací nádrže. Vodní hospodářství
2012 ÚV Hradec Králové - modernizace a rekonstrukce Hradec Králové, ČR Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Hradec Králové. Dodávka a montáž technologického zařízení pro flokulaci, flotaci a dávkování flokulantu (POF). Vodní hospodářství
2012 ČOV Kutná Hora - 36 000 EO Kutná Hora, ČR Intenzifikace čistírny odpadních vod města Kutná Hora. Dodávka a montáž zařízení a elektro vystrojení provozních souborů kalové a plynové hospodářství, mechanické čištění, biologie, stáčecí stanice fekálních vozů a kotelna. Vodní hospodářství
2011 ČOV Ivančice, 19 303 EO Ivančice, ČR Vypracování projektové dokumentace technologické části stavby, dodávka a montáž zařízení technologické části a části elektro ČOV Ivančice (19 303 EO). Dodávka a montáž technologického zařízení čerpacích stanic kanalizací Ivančice, Oslavany, Padochov. Vodní hospodářství
2011 Blansko - Klepačov, čerpací stanice a vodojem Blansko, ČR Kompletní dodávka a montáž zařízení čerpací stanice a vodojemu, uvedení díla do provozu. Vodní hospodářství
2011 ČOV Hrádkov, 2 600 EO Hrádkov, ČR Dodávka a montáž technologické části čistírny odpadních vod Hrádkov o kapacitě 2 600 EO. Vodní hospodářství
2010 ČOV Mariánské Lázně, Chebsko Mariánské Lázně, ČR Intenzifikace a celková rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod Cheb s výstavbou nových objektů. Dodávky technologického zařízení, montáže, elekro práce pro intenzifikaci čistírny. Vodní hospodářství
2010 ČOV Bruntál, česlovna - výměna česlí Bruntál, ČR Částečná rekonstrukce česlovny. Demontáž stávajících česlí a následná montáž nových strojně stíraných samočisticích česlí, výsypek a šnekového dopravníku, nových stavítek. Vodní hospodářství
2010 ČOV Cheb, ČS Františkovy Lázně Cheb, ČR Intenzifikace a celková rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod Cheb s výstavbou nových objektů. Dodávky technologického zařízení, montáže, elekro práce pro intenzifikaci biologického stupňě čištění. Vodní hospodářství
2010 Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace - 2 100 EO Sloup, ČR Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v městysi Sloup. Dodávka a montáž strojně technologické části, elektro části, MaR a ASŘTP. Uvedení do provozu. Vodní hospodářství
2010 ČOV Velké Opatovice - 5 266 EO Velké Opatovice, ČR Rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod města Velké Opatovice pro kapacitu 5 266 EO, rekonstrukce za provozu. Vodní hospodářství
2010 Kanalizace Kladno - Švermov Kladno, ČR Výstavba a vystrojení kanalizačních rozvodů a čerpacích stanic. Vodní hospodářství
2009 ČOV Nový Bor, 13 400 EO Nový Bor, ČR Intenzifikace mechanicko-biologické čistírny odpadních vod. Dodávka a montáž technologické části - PS 07,11,12,13,14.      Vodní hospodářství
2009 ČOV Litvínov, trubní rozvody Litvínov, ČR Výstavba potrubních rozvodů, kanalizace a vodovodní přípojky. Vodní hospodářství
2009 ČOV Duslo,a.s. Šala - rekonstrukce Slovensko Celková rekonstrukce čistírny odpadních vod pro chemický podnik Duslo, a.s. Šaľa. Dodávka na klíč – stavební a technologická část, elektro a MaR, zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2008 ČOV Bučovice, 9 860 EO, projekt Vyškovsko Bučovice, ČR Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Bučovice s kapacitou 9 860 EO. Generální dodávka technologické části stavby včetně zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2008 ČOV Rousínov, 5 500 EO, projekt Vyškovsko Rousínov, ČR Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Rousínov s kapacitou 5 500 EO. Generální dodávka technologické části stavby, zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2008 ČOV Slavkov, 10 500 EO, projekt Vyškovsko Slavkov, ČR Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Slavkov s kapacitou 10 500 EO. Generální dodávka technologické části stavby, zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2008 ČOV Hodonín, ČOV Ratíškovice, ČOV Veselí nad Moravou Hodonín, ČR Rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod v okrese Hodonín (ČOV Hodonín 90 000 EO, ČOV Ratíškovice 4 500 EO, ČOV Veselí nad Moravou 16 000 EO). Generální dodávka staveb. Vodní hospodářství
2008 ČOV Valtice, Projekt Břeclavsko, část B, 9 700 EO Valtice, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Valtice s kapacitou 9 700 EO, technologické vybavení čerpacích stanic na kanalizaci města Valtice. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 ČOV Břeclav, 50 543 EO, Projekt Břeclavsko - část A Břeclav, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Břeclav s kapacitou 50 543 EO,  včetně technologického vybavení čerpacích stanic na kanalizaci města Břeclav. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 ČOV Lednice, Projekt Břeclavsko - část B, EO 12 000 Lednice, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Lednice s kapacitou 12 000 EO, včetně technologického vybavení čerpacích stanic na kanalizaci města Lednice. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 ČOV Mikulov, Projekt Břeclavsko - část B, 25 000 EO Mikulov, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Mikulov s kapacitou 24 850 EO. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 ČOV Podivín, Projekt Břeclavsko, část A, 5 250 EO Podivín, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Podivín s kapacitou 5 250 EO. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 ČOV Hrušky, 2 600 EO, projekt Vyškovsko Hrušky, ČR Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Hrušky s kapacitou 2 600 EO. Generální dodávka technologické části stavby, zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2008 ČOV Hustopeče, 9 900 EO, projekt Břeclavsko, část C Hustopeče, ČR Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Hustopeče s kapacitou 9900 EO. Generální dodávka technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP. Vodní hospodářství
2008 ČOV Pohořelice, EO 6 000, projekt Břeclavsko, část C Pohořelice, ČR Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Pohořelice s kapacitou 6 000 EO. Dodávka a montáž technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP. Vodní hospodářství
2008 ČOV Velké Pavlovice, 5 400 EO, projekt Břeclavsko, část C Velké Pavlovice, ČR Intenzifikace ČOV Velké Pavlovice s kapacitou 5 400 EO. Generální dodávka technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP. Vodní hospodářství
2008 ČOV Kobylí, 2 420 EO, projekt Břeclavsko, část C Kobylí, ČR Výstavba ČOV Kobylí s kapacitou 2 420 EO. Generální dodávka technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP. Vodní hospodářství
2007 ČOV Košice, 391 700 EO Slovensko Rekonstrukce a modernizace ČOV Košice - 391 700 EO, zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2007 ČS Humenné - Horný Zemplín Slovensko Dodávka technologického vystrojení čerpacích stanic, včetně zpracování projektové dokumentace.  Vodní hospodářství
2006 ČOV Humenné - 96 700 EO Slovensko Dostavba čistírny odpadních vod města Humenné. Dodávka a montáž technologické části ČOV s kapacitou 96 700 EO. Vodní hospodářství
2006 ČOV Ostrov, 21 652 EO Karlovy Vary, ČR Rekonstrukce a intenzifikace technologické části ČOV Ostrov pro 21 652 EO. Zpracování projektové dokumentace, elektro a MaR. Vodní hospodářství
2006 ČOV letiště Ruzyně, 9 500 EO Ruzyně, ČR Generální dodávka technologické části stavby "Modernizace ČOV + ČKV Jih, 2. etapa, Letiště Praha - Ruzyně". Zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství