college canteen essay the thesis statement of an essay must be why people don t vote essay paper research paper services best research paper writing service creative writing seminars
Projekt
Kategorie
Lokalita
Stav
Trh
Zrušit filtry
Realizace Projekt Lokalita Předmět zakázky Kategorie Detail
2011 JE Dukovany - Zajištění obyvatelnosti blokových a nouzových dozoren Dukovany, ČR Generální dodávka a montáž díla. Vypracování kompletní projektové dokumentace strojní a elektro části díla, dodávka a montáž zařízení pro rekonstrukci vzduchotechnických systémů, doplnění ventilace o společnou nouzovou filtrační jednotku a úprava autonomní klimatizační jednotky na blokových a nouzových dozornách 1.- 4. bloku elektrárny. Energetika
2011 JE Temelín - Údržba Logického celku Reaktorovna, 2011 Temelín, ČR Rámcová smlouva o dílo na rok 2011 - Údržba logického celku reaktorovny. Energetika
2010 ČOV Mariánské Lázně, Chebsko Mariánské Lázně, ČR Intenzifikace a celková rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod Cheb s výstavbou nových objektů. Dodávky technologického zařízení, montáže, elekro práce pro intenzifikaci čistírny. Vodní hospodářství
2010 ČOV Bruntál, česlovna - výměna česlí Bruntál, ČR Částečná rekonstrukce česlovny. Demontáž stávajících česlí a následná montáž nových strojně stíraných samočisticích česlí, výsypek a šnekového dopravníku, nových stavítek. Vodní hospodářství
2010 Diamo NDS 10, PS 101 - Neutralizace Stráž pod Ralskem, ČR Vypracování projektové dokumentace, provedení garančního testu a uvedení do provozu souboru PS 101 – Neutralizace v rámci stavby Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 v podniku DIAMO. Generální dodávka díla. Chemický průmysl
2010 ČOV Cheb, ČS Františkovy Lázně Cheb, ČR Intenzifikace a celková rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod Cheb s výstavbou nových objektů. Dodávky technologického zařízení, montáže, elekro práce pro intenzifikaci biologického stupňě čištění. Vodní hospodářství
2010 Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace - 2 100 EO Sloup, ČR Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v městysi Sloup. Dodávka a montáž strojně technologické části, elektro části, MaR a ASŘTP. Uvedení do provozu. Vodní hospodářství
2010 ČOV Velké Opatovice - 5 266 EO Velké Opatovice, ČR Rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod města Velké Opatovice pro kapacitu 5 266 EO, rekonstrukce za provozu. Vodní hospodářství
2010 E Počerady - OB04 Vodní hospodářství Počerady, ČR Generální dodávka Obchodního balíčku 04 - Vodní hospodářství pro paroplynový zdroj 880 MWe v elektrárně Počerady včetně projektové dokumentace. Energetika
2010 Kanalizace Kladno - Švermov Kladno, ČR Výstavba a vystrojení kanalizačních rozvodů a čerpacích stanic. Vodní hospodářství
2010 E Počerady - OB 07 Regulační stanice zemního plynu Počerady, ČR Generální dodávka Obchodního balíčku 07 Regulační stanice zemního plynu 190 000 Nm3/hod a plynovodu pro paroplynový zdroj 880 MWe v elektrárně Počerady včetně projektové dokumentace. Energetika
2010 JE Temelín - údržba Logického celku Reaktorovna, r. 2010 Temelín, ČR Rámcová smlouva o dílo na rok 2010 - údržba logického celku reaktorovny. Energetika
2009 ČOV Nový Bor, 13 400 EO Nový Bor, ČR Intenzifikace mechanicko-biologické čistírny odpadních vod. Dodávka a montáž technologické části - PS 07,11,12,13,14.      Vodní hospodářství
2009 E Prunéřov II - OB04 - Vodní hospodářství Prunéřov, ČR Projektová dokumentace, dodávka, montáž a uvádění do provozu technologické a stavební části Obchodního balíčku 04 - Vodní hospodářství akce Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II Energetika
2009 E Mělník zneškodňování kalů z CHÚV Mělník, ČR Kompletní dodávka technologické, stavební a elektro části stavby „Zařízení pro čištění odpadních vod a zneškodňování kalů z pojistné nádrže a čiření CHÚV I“ formou na klíč. Obsahuje zpracování projektové dokumentace, dodávku, montáž, zkoušky, uvedení do provozu, školení personálu. Energetika
2009 JE Dukovany - Výměna potrubí TVD pro TG systém Dukovany, ČR Vypracování dokumentace skutečného provedení pro potrubní trasy, kvalifikační dokumentace a průkazné dokumentace Technické vody důležité (TVD) systému TG elektrárny. Energetika
2009 ČOV Litvínov, trubní rozvody Litvínov, ČR Výstavba potrubních rozvodů, kanalizace a vodovodní přípojky. Vodní hospodářství
2009 JE Temelín Údržba Logického celku Reaktorovna, 2009 Temelín, ČR Rámcová smlouva o dílo na rok 2009 - Údržba logického celku reaktorovny. Energetika
2009 JE Dukovany - mapování potrubních tras Technické vody důležité (TVD) HVB II - 4. blok Dukovany, ČR Provedení zmapování současného stavu potr. tras a komponentů syst. HVB II (4.blok). Energetika
2008 E Ledvice - OB06 - Hospodářství topného plynu - 660 MWe Ledvice, ČR Generální dodávka OB 06 Hospodářství topného plynu pro výstavbu Nového zdroje 660 MWe v elektrárně Ledvice. Technologické dodávky zařízení, potrubí, elektročásti, ASŘ, montáže a stavební práce pro části Vysokotlaká přípojka, Regulační stanice 50.000 Nm3/h, Ohřev plynu. Energetika
2008 E Tušimice II - OB 8 ostatní příslušenství Tušimice, ČR Projekt “Komplexní obnova elektrárny Tušimice II“. Generální dodávka a realizační dokumentace díla OB 8 - Ostatní příslušenství bloku. Dodávka čerpadel a ostatního zařízení. Energetika
2008 ČOV Bučovice, 9 860 EO, projekt Vyškovsko Bučovice, ČR Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Bučovice s kapacitou 9 860 EO. Generální dodávka technologické části stavby včetně zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2008 ČOV Rousínov, 5 500 EO, projekt Vyškovsko Rousínov, ČR Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Rousínov s kapacitou 5 500 EO. Generální dodávka technologické části stavby, zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2008 ČOV Slavkov, 10 500 EO, projekt Vyškovsko Slavkov, ČR Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Slavkov s kapacitou 10 500 EO. Generální dodávka technologické části stavby, zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2008 E Ledvice - OB16 - Čerpací stanice chladící vody - 660 Mwe Ledvice, ČR Generální dodávka OB16 - Čerpací stanice chladící vody pro stavbu Nového zdroje 660 MWe v elektrárně Ledvice. Dodávka a montáž technologického zařízení, dodávka stavební části. Energetika
2008 ČOV Hodonín, ČOV Ratíškovice, ČOV Veselí nad Moravou Hodonín, ČR Rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod v okrese Hodonín (ČOV Hodonín 90 000 EO, ČOV Ratíškovice 4 500 EO, ČOV Veselí nad Moravou 16 000 EO). Generální dodávka staveb. Vodní hospodářství
2008 E Ledvice OB25 - Vodní hospodářství - 660 MWe Ledvice, ČR Generální dodávka OB 25 Vodní hospodářství pro výstavbu Nového zdroje 660 MWe v elektrárně Ledvice. Dodávky a montáž technologického zařízení, dodávka stavební části, projektová dokumentace. Energetika
2008 ČOV Valtice, Projekt Břeclavsko, část B, 9 700 EO Valtice, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Valtice s kapacitou 9 700 EO, technologické vybavení čerpacích stanic na kanalizaci města Valtice. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 ČOV Břeclav, 50 543 EO, Projekt Břeclavsko - část A Břeclav, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Břeclav s kapacitou 50 543 EO,  včetně technologického vybavení čerpacích stanic na kanalizaci města Břeclav. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 ČOV Lednice, Projekt Břeclavsko - část B, EO 12 000 Lednice, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Lednice s kapacitou 12 000 EO, včetně technologického vybavení čerpacích stanic na kanalizaci města Lednice. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 ČOV Mikulov, Projekt Břeclavsko - část B, 25 000 EO Mikulov, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Mikulov s kapacitou 24 850 EO. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 ČOV Podivín, Projekt Břeclavsko, část A, 5 250 EO Podivín, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Podivín s kapacitou 5 250 EO. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 JE Dukovany - rekonstrukce filtrace VZT Dukovany, ČR Kompletní výměna filtrů vzduchotechniky primární zóny, vypracování projektu modernizace regulace najížděcí a odstavovací trasy páry regeneračních výměníků NT. Generální dodávka předmětu rekonstrukce. Energetika
2008 JE Dukovany - Zamezení úplné ztrátě chladiva při LOCA Dukovany, ČR Dodávka, montáž a projektová dokumentace stavby "Zamezení úplné ztrátě chladiva při LOCA". Akce zajistila doplnění sifonů a uzavřených vtoků do vzduchovodů, doplnění uzavíratelného přepadového otvoru do jímky havarijního odvodu páry, zatěsnění potrubí přepadové šachty. Energetika
2008 JE Dukovany - Instalace Regulačních ventilů (RV) v trasách cizí páry NTO4, NTO5 Dukovany, ČR Zpracování dokumentace a následná realizace díla "Instalace RV v trasách cizí páry do NTO4 a NTO5” v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky. Provedení úprav na zařízeních, konstrukcích a systémech, trasách potrubí cizí páry u NTO 4 a 5. Energetika
2008 ČOV Hrušky, 2 600 EO, projekt Vyškovsko Hrušky, ČR Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Hrušky s kapacitou 2 600 EO. Generální dodávka technologické části stavby, zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2008 ČOV Hustopeče, 9 900 EO, projekt Břeclavsko, část C Hustopeče, ČR Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Hustopeče s kapacitou 9900 EO. Generální dodávka technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP. Vodní hospodářství
2008 ČOV Pohořelice, EO 6 000, projekt Břeclavsko, část C Pohořelice, ČR Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Pohořelice s kapacitou 6 000 EO. Dodávka a montáž technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP. Vodní hospodářství
2008 ČOV Velké Pavlovice, 5 400 EO, projekt Břeclavsko, část C Velké Pavlovice, ČR Intenzifikace ČOV Velké Pavlovice s kapacitou 5 400 EO. Generální dodávka technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP. Vodní hospodářství
2008 ČOV Kobylí, 2 420 EO, projekt Břeclavsko, část C Kobylí, ČR Výstavba ČOV Kobylí s kapacitou 2 420 EO. Generální dodávka technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP. Vodní hospodářství
2008 Diamo ZML, PS 01 - Zpracování matečných louhů Stráž pod Ralskem, ČR Generální dodávka strojně technologické části výstavby závodu na "Zpracování matečních louhů", část PS 01 - Neutralizace. Zpracování projektové dokumentace, dodávka a montáž, včetně uvedení do provozu a garančního testu. Chemický průmysl
2007 JE Dukovany - Seismická odolnost potrubí TVD Dukovany, ČR Zpracování výpočtů a analýz pro seizmické zodolnění potrubních tras, vypracování projektové dokumentace. Energetika
2007 JE Temelín - Optimalizace provozních kontrol aparátů Temelín, ČR Optimalizace provozních kontrol aparátů - prodloužení a změna intervalu provozních kontrol ze 4 na 6 let. Zpracování průvodně technické dokumentace aparátů. Energetika
2007 RCTR Nelahozeves - skladovací nádrže Nelahozeves, ČR Dodávka skladovací nádrže, objem 125 000 m3 , montážní práce. Chemický průmysl
2007 Letecká základna Náměšť nad Oslavou - výstavby skladu leteckého paliva Náměšť nad Oslavou, ČR Dodávka a montáž strojně technologické části stavby skladu leteckých pohonných hmot vč. elektro, MaR. Zpracování realizační projektové dokumentace a uvedení do provozu. Chemický průmysl
2007 E Tušimice II - OB 4 vodní hospodářství Tušimice, ČR Projekt “Komplexní obnova elektrárny Tušimice II“. Dodávka technologického vystrojení zahušťovací a sedimentační nádrže, bagrovací stanice, včetně zpracování projektové dokumentace. Energetika
2006 JE Dukovany - Zábradlí pro transformátory vlastní spotřeby Dukovany, ČR Kompletní dodávka a montáž zábradlí pro transformátory vlastní spotřeby. Energetika
2006 JE Dukovany - Úpravy na výtlaku KČ 2. stupně Dukovany, ČR Zhotovení projektové dokumentace, dodávka, montáž a zkoušky zařízení pro stavbu „Úpravy na výtlaku KČ 2. stupně". Energetika
2006 JE Dukovany - Zajištění seismické odolnosti armatur Dukovany, ČR Náhrada nevyhovujících servopohonů za nové s odpovídající seismickou odolností. Dodávka a montáž díla včetně projektové dokumentace. Energetika
2006 E Chvaletice - Odstranění nečistot z okruhu chladící vody Chvaletice, ČR Dodávka a montáž 3 kusů filtrů pro odstranění hrubých nečistot z okruhu chladící vody vč. příslušenství. Zpracování projektové dokumentace a uvedení do provozu. Energetika