the essay expert blog get your essay done for fre online paid assignments pcs assignments good research proposal phd
Projekt
Kategorie
Lokalita
Stav
Trh
Zrušit filtry
Realizace Projekt Lokalita Předmět zakázky Kategorie Detail
1968 Firma Dr. C. OTTO, Bochum Německo

– Zařízení na zplyňování mazutu VEKAMAF

Chemický průmysl
1968 Mašinoimport SSSR

– Zařízení pro tři hydrogenační rafinace dieselova paliva, 1,2 mil. t/rok

Chemický průmysl
1968 GPE Damašek, Homs II Sýrie

– Rozšíření stávající rafinerie na kapacitu 2,7 mil. t/rok

Chemický průmysl
1968 NPX Alexandria Egypt

– Atmosferická destilace, 1,6 mil. t/rok

Chemický průmysl
1968 ČOV Martin-Vrútky, 85 000 EO Slovensko Čistírna městských odpadních vod, Martin-Vrútky, 85 000 ekv. obyvatel Vodní hospodářství
1968 ČOV Prešov, 30 000 EO Slovensko Čistírna městských odpadních vod, Prešov, 30 000 ekv. obyvatel Vodní hospodářství
1968 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Reforming III

– Tukárna

– Technologické zařízení na hydrogenerační rafinaci paliv, V. linka

– Destilace V. linka

Chemický průmysl
1968 Duslo Šala Slovensko

- Technologické zařízení na výrobu vinylacetátu a polyvinylacetátu

– Technologické zařízení na výrobu acetaldehydu a kyseliny octové

– Technologické zařízení na výrobu chloroprenového kaučuku

Chemický průmysl
1968 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Destilace VI, 2 mil. t/rok

Chemický průmysl
1968 Slovnaft Bratislava Slovensko

– DMT III – IV, 12 000 t/rok, kompletace aromátů BTX kusovými dodávkami

Chemický průmysl
1967 Cairo Water Administration, Cairo Egypt

– Úpravna vody, 1 500 m3/den, včetně přečerpávací stanice na Nilu

Vodní hospodářství
1967 LUWA Švýcarsko pro SNINU Viscosu Švýcarsko

– ARDC extrakční rotační diskové kolony

Chemický průmysl
1967 Těchmašimport, SSSR

– Aparáty pro kompletaci dvou závodů na výrobu močoviny

Chemický průmysl
1967 Chemokomplex Maďarsko

– Fenolové pece

Chemický průmysl
1967 Daura Irák

– Zařízení pro hydrogenační rafinaci petroleje

Chemický průmysl
1967 Mašinoimport SSSR

– Zařízení pro tři hydrogenační rafinace ropy, 1 200 000 t/rok

– Zařízení pro dva katalytické reformingy s předběžnou hydrogenací, 600 000 t/rok

Chemický průmysl
1967 General Petroleum Establishment Sýrie

– Zařízení pro rafinerii Homs II

Chemický průmysl
1967 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Technologické zařízení na výrobu šupinkového sirníku sodného

Chemický průmysl
1967 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Technologické zařízení na výrobu šupinkového sirníku sodného,

– Pyrolýza benzínu a plynu

– Kumenový fenol

– Rozšíření skladu, blok 47 a sklad topných olejů

Chemický průmysl
1967 Duslo Šala Slovensko

– Acetylenové štěpení

Chemický průmysl
1967 Slovnaft Bratislava Slovensko

– PC louhového hospodářství

Chemický průmysl
1967 Duslo Šala Slovensko

– III. linka tlakového štěpení a acetylenové štěpení

Chemický průmysl
1966 Polimex Polsko

– Pyrolýza benzínu

Chemický průmysl
1966 Východoslovenské vodovody a kanalizace Slovensko

– Čistírna městských odpadních vod, Košice, 100 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1966 Duslo Šala Slovensko

– Technologické zařízení na výrobu chloru, louhu a chlorovodíku

Chemický průmysl
1965 Chemokomplex Maďarsko

– Zařízení pro acetylenové štěpení zemního plynu, 50 t/den

Chemický průmysl
1965 Ministry of Public Works and Communications Sýrie

– Rozšíření rafinerie Homs na kapacitu 1 700 000 t/rok

Chemický průmysl
1965 Pulawy Polsko

– Reaktory pro dusíkárnu

Chemický průmysl
1965 Mašinoimport SSSR

– Zařízení pro dvě hydrogenační rafinace, aparáty

– Zařízení pro katalytický reforming, aparáty

Chemický průmysl
1965 Těchmašimport SSSR

– Aparáty pro kompletace šesti závodů na výrobu močoviny

Chemický průmysl
1965 Chemokomplex, Berente Maďarsko

– Zařízení pro acetylénové štěpení zemního plynu, 50 t/den

Chemický průmysl
1963 ÚV Hriňové, 300 l/s Bratislava Úpravna pitné vody, Hriňové, 300 l/s Vodní hospodářství
1963 Complex Dunai Köolajipari Vállalat, Százhalombatta Maďarsko

– Zařízení pro atmosferickovakuovou destilaci, 1 000 000 t/rok

Chemický průmysl
1962 Polimex Polsko

– Zařízení pro pyrolýzu benzínu (aparáty)

Chemický průmysl
1962 Ministry of Planning Irák Chemický průmysl
1961 Petroleum General Authority, Suez Egypt

– Atmosferickovakuová destilace, 1 000 000 t/rok

Chemický průmysl
1961 Mašinoimport SSSR

– Zařízení pro hydrogenační rafinaci a katalytický reforming (aparáty)

Chemický průmysl
1961 General Organisation for Industrialisation SAR

– Zařízení na výrobu ledku vápenatoamonného

Chemický průmysl
1961 Duslo Šala Slovensko

– Zařízení na výrobu dusíkatých hnojiv a umělých hmot

Chemický průmysl
1960 Cairo Water Administration, Cairo Egypt

– Úpravna pitné vody, 4 500 l/s

Vodní hospodářství
1960 Société Egyptienne pour le rafinage et le commerce du petrole, Alexandrie Egypt

– Atmosferická destilace, 1 000 000 t/rok

Chemický průmysl
1959 Mašinoimport SSSR

– Aparáty pro termické krakování 1 000 t/den

Chemický průmysl
1959 DIA Chemieausrustungen NDR

– Propanové odasfaltování, 240 000 t/rok

Chemický průmysl
1959 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Zařízení rafinerie ropy pro kapacitu 2 mil. a 1 mil. t/rok (1 etapa)

Chemický průmysl
1957 Government Petroleum, Refinery Suez Egypt

– Výroba propanbutanu (výměníky, zásobníky, kolony)

Chemický průmysl
1957 Ministry of Public Works and Communications Sýrie

– Kompletní zařízení rafinerie ropy o kapacitě 1 000 000 t/rok

Chemický průmysl
1953 Mašinoimport SSSR

– Termální krak (aparáty), 1000 t/den

Chemický průmysl
1952 Mašinoimport SSSR

– Atmosferickovakuová destilace, 3000 t/den, aparáty

– Dělení plynů (aparáty)

Chemický průmysl
1951 Steaua Romana Rumunsko

– Atmosferickovakuová destilace, 1 500 t/den

Chemický průmysl
1951 Mašinoimport SSSR

– Krakovací zařízení, 1000 t/den (aparáty)

Chemický průmysl