phd dissertation proposal defense phd thesis graffiti freelance writers buy college speeches how assign ip address phd dissertation industrial engineering customer service essay introduction what to write in a reflection paper
Projekt
Kategorie
Lokalita
Stav
Trh
Zrušit filtry
Realizace Projekt Lokalita Předmět zakázky Kategorie Detail
2005 JE Dukovany - Měření aktivity vody v nádržích SVO3 Dukovany, ČR Měření aktivity vody v nádržích  SVO3 - Vložení chladiče do odběrových tras vzorků, snížení teploty měřené odběrové vody, realizační a inženýrská činnost. Energetika
2004 JE Dukovany - dieselgenerátorové stanice Dukovany, ČR Rekonstrukce potrubních rozvodů paliva a vzduchu dieselgenerátorových stanic 1÷12. Dodávka a montáž technologie, zpracování projektové dokumentace. Energetika
2003 JE Bruce Power Kanada, model a výpočty potrubních tras Kanada Jaderná elektrárna BRUCE POVER, Kanada. Modelování a výpočty potrubních systémů v rámci "FLOW ACCELERATED CORROSION PROGRAM" Energetika
2003 JE Temelín, studie životnosti výměníků Temelín, ČR Prověření životnosti výměníků havarijních systémů - studie Energetika
2003 JE Bruce Power Kanada, model a výpočty potrubních tras Kanada Modelování a výpočty potrubních systémů v rámci "FLOW ACCELERATED CORROSION PROGRAM" pro Jadernou elektrárnu BRUCE POVER. Energetika
2003 JE Temelín - 2. HVB, stavba nového zdroje Temelín, ČR Generální dodávka provozních systému II.bloku jaderné elektrárny. Projekt, dodávka, montáž a uvedení do provozu částí: Pomocné systémy primárního okruhu, čištění radioaktivních provozních látek, havarijní systémy, úložiště kapalných radioaktivních odpadů, finální zpracování radioaktivních odpadů (bitumenace), příprava chemických roztoků, skladování technických plynů. Energetika
2002 JE Dukovany, Optimalizace provozních kontrol zařízení Dukovany, ČR Optimalizace provozních kontrol zařízení podléhající Bezpečnostní vyhl. 214/89 - zpracování dokumentace. Energetika
2002 JE Temelín - 1.HVB, stavba nového zdroje Temelín, ČR Generální dodávka provozních systému I.bloku jaderné elektrárny. Projekt, dodávka, montáž a uvedení do provozu částí: Pomocné systémy primárního okruhu, čištění radioaktivních provozních látek, havarijní systémy, úložiště kapalných radioaktivních odpadů, finální zpracování radioaktiv. odpadů (bitumenace), příprava chemických roztoků, skladování technických plynů. Energetika
2000 JE Jaslovské Bohunice, Centrum pro zpracování radioaktivních odpadů. Slovensko Výstavba centra pro zpracování kapalných i pevných radioaktivních odpadů podle technologie NUKEM Energetika
2000 JE Dukovany, rekonstrukce Systémů technické vody důležité a nedůležité Dukovany, ČR Rekonstrukce technické vody důležité a nedůležité na 1. - 4. Bloku jaderné elektrárny, zpracování jednostupňové dokumentace projektu. Energetika
1999 JE Mochovce, výstavba nového zdroje Slovensko Generální dodávka provozních systému jaderné elektrárny (typ PWR 4×400 MW). Projekt, dodávka, montáž a uvedení do provozu částí: Pomocné systémy primárního okruhu, čistící stanice radioaktivních provozních látek, havarijní systémy, úložiště kapalných a pevných radioaktivních odpadů, čištění prádelenských vod, likvidace průmyslových odpadních vod, výroba a skladování technických plynů. Energetika
1998 JE Dukovany - lapače ionexu Dukovany, ČR Dodávka 9 kusů lapačů ionexu, včetně průvodně technické dokumentace. Energetika
1996 E Tušimice - Odsiřovací jednotka Tušimice, ČR Dodávka dílčí části odsiřovací jednotky včetně návazných zařízení. Energetika
1991 JE Dukovany - Bitumenační a cementační linka na zpracování radioaktivních odpadů Dukovany, ČR Bitumenační a cementační linka na zpracování radioaktivních odpadů Energetika
1988 MESA 1 - linka na zpracování tekutých radioaktivních odpadů Řež u Prahy, ČR – Mobilní experimentální solidifikační jednotka (MESA 1) linka na zpracování tekutých radioaktivních odpadů Energetika
1986 JE Jaslovské Bohunice Slovensko Mezisklad vyhořelého paliva Energetika
1985 JE Dukovany V3 (typ PWR 4×440 MW) Dukovany, ČR – Pomocné systémy primárního okruhu – Čistící stanice radioaktivních provozních látek – Havarijní systémy – Úložiště kapalných radioaktivních odpadů Energetika
1985 JE Temelín - Primární a sekundární okruh, pomocné a zabezpečovací systémy Temelín, ČR Dodávka technologie jednotlivých PS pro I a II blok, BPP JE Temelín. Energetika
1984 JE Jaslovské Bohunice V2 (typ PWR 2×440 MW) Slovensko – Pomocné systémy primárního okruhu – Čistící stanice radioaktivních provozních látek – Havarijní systémy – Úložiště kapalných radioaktivních odpadů Energetika
1978 JE Jaslovské Bohunice V1 (typ PWR 2×440 MW) Slovensko – Pomocné systémy primárního okruhu - Čistící stanice radioaktivních provozních látek – Úložiště kapalných radioaktivních odpadů Energetika
1972 JE Jaslovské Bohunice A1 (typ GCHWR 1×150 MW) Slovensko Pomocné systémy primárního okruhu, čistící stanice radioaktivních vod, úložiště tuhých a tekutých radioaktivních odpadů Energetika