Reference

Projekt
Kategorie
Lokalita
Stav
Trh
 
Realizace Projekt Lokalita Předmět zakázky Kategorie Detail
1968 Mašinoimport SSSR

– Zařízení pro tři hydrogenační rafinace dieselova paliva, 1,2 mil. t/rok

Chemický průmysl
1968 GPE Damašek, Homs II Sýrie

– Rozšíření stávající rafinerie na kapacitu 2,7 mil. t/rok

Chemický průmysl
1968 NPX Alexandria Egypt

– Atmosferická destilace, 1,6 mil. t/rok

Chemický průmysl
1968 ČOV Martin-Vrútky, 85 000 EO Slovensko Čistírna městských odpadních vod, Martin-Vrútky, 85 000 ekv. obyvatel Vodní hospodářství
1968 ČOV Olomouc, 230 000 EO Olomouc, ČR Čistírna městských odpadních vod, Olomouc, 230 000 ekv. obyvatel Vodní hospodářství
1968 ČOV Rakovník, 22 000 EO Praha, ČR Čistírna městských odpadních vod, Rakovník, 22 000 ekv. obyvatel Vodní hospodářství
1968 ČOV Litomyšl, 17 000 EO Litomyšl, ČR Čistírna městských odpadních vod, Litomyšl, 17 000 ekv. obyvatel Vodní hospodářství
1968 ČOV Prešov, 30 000 EO Slovensko Čistírna městských odpadních vod, Prešov, 30 000 ekv. obyvatel Vodní hospodářství
1968 Spolana Neratovice, ČR

– Technologické zařízení rektifikace

Chemický průmysl
1968 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Reforming III

– Tukárna

– Technologické zařízení na hydrogenerační rafinaci paliv, V. linka

– Destilace V. linka

Chemický průmysl
1968 Duslo Šala Slovensko

- Technologické zařízení na výrobu vinylacetátu a polyvinylacetátu

– Technologické zařízení na výrobu acetaldehydu a kyseliny octové

– Technologické zařízení na výrobu chloroprenového kaučuku

Chemický průmysl
1968 Chemko Strážské, ČR

– Syntéza čpavku

Chemický průmysl
1968 Koramo Kolín, ČR

– PC rozpustidlová parafinka

Chemický průmysl
1968 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Destilace VI, 2 mil. t/rok

Chemický průmysl
1968 Slovnaft Bratislava Slovensko

– DMT III – IV, 12 000 t/rok, kompletace aromátů BTX kusovými dodávkami

Chemický průmysl
1967 Cairo Water Administration, Cairo Egypt

– Úpravna vody, 1 500 m3/den, včetně přečerpávací stanice na Nilu

Vodní hospodářství
1967 LUWA Švýcarsko pro SNINU Viscosu Švýcarsko

– ARDC extrakční rotační diskové kolony

Chemický průmysl
1967 Těchmašimport, SSSR

– Aparáty pro kompletaci dvou závodů na výrobu močoviny

Chemický průmysl
1967 Chemokomplex Maďarsko

– Fenolové pece

Chemický průmysl
1967 Daura Irák

– Zařízení pro hydrogenační rafinaci petroleje

Chemický průmysl
1967 Mašinoimport SSSR

– Zařízení pro tři hydrogenační rafinace ropy, 1 200 000 t/rok

– Zařízení pro dva katalytické reformingy s předběžnou hydrogenací, 600 000 t/rok

Chemický průmysl
1967 General Petroleum Establishment Sýrie

– Zařízení pro rafinerii Homs II

Chemický průmysl
1967 ČOV Tišnov, 9 800 EO Brno, ČR Čistírna městských odpadních vod, Tišnov, 9 800 ekv. obyvatel Vodní hospodářství
1967 Krajské vodohospodářské rozvojové a investiční středisko Hradec Králové, ČR

– Čistírna městských odpadních vod, Česká Třebová, 40 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1967 Východočeské chemické závody Synthesia, Pardubice-Semtín Pardubice, ČR

– Technologické zařízení DMT II a paraxylen

Chemický průmysl
1967 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Technologické zařízení na výrobu šupinkového sirníku sodného

Chemický průmysl
1967 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Technologické zařízení na výrobu šupinkového sirníku sodného,

– Pyrolýza benzínu a plynu

– Kumenový fenol

– Rozšíření skladu, blok 47 a sklad topných olejů

Chemický průmysl
1967 Duslo Šala Slovensko

– Acetylenové štěpení

Chemický průmysl
1967 Slovnaft Bratislava Slovensko

– PC louhového hospodářství

Chemický průmysl
1967 Duslo Šala Slovensko

– III. linka tlakového štěpení a acetylenové štěpení

Chemický průmysl
1966 Polimex Polsko

– Pyrolýza benzínu

Chemický průmysl
1966 Východoslovenské vodovody a kanalizace Slovensko

– Čistírna městských odpadních vod, Košice, 100 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1966 Krajské středisko pro vodovody a kanalizace Praha, ČR

– Čistírna městských odpadních vod, Mladá Boleslav, 60 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1966 Ředitelství vodních toků Praha, ČR

– Čistírna městských odpadních vod, Karlovy Vary, 12 500 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1966 Krajské středisko pro vodovody a kanalizace České Budějovice, ČR

– Čistírna městských odpadních vod, Tábor, 80 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1966 Krajské středisko pro vodovody a kanalizace České Budějovice, ČR

– Čistírna městských odpadních vod, České Budějovice, 75 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1966 Krajské vodohospodářské rozvojové a investiční středisko Hradec Králové, ČR

– Čistírna městských odpadních vod, Turnov, 25 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1966 Městský národní výbor Blansko, ČR

– Čistírna městských odpadních vod, Blansko, 25 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1966 Krajská organizace pro vodovody a kanalizace Bratislava

– Čistírna městských odpadních vod, Nitra, 35 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1966 Jihočeské papírny Větřní, ČR

– Technologická zařízení regenerace SO2

Chemický průmysl
1966 Duslo Šala Slovensko

– Technologické zařízení na výrobu chloru, louhu a chlorovodíku

Chemický průmysl
1966 DEZA Valašské Meziříčí, ČR

– I. etapa výstavby rafinace benzínu

Chemický průmysl
1966 Chemické závody Záluží, ČR

– Destilace AVD

Chemický průmysl
1966 SILON Planá, ČR

– Modelové zařízení pro výrobu polyethylentereftalátu

Chemický průmysl
1965 Chemokomplex Maďarsko

– Zařízení pro acetylenové štěpení zemního plynu, 50 t/den

Chemický průmysl
1965 Ministry of Public Works and Communications Sýrie

– Rozšíření rafinerie Homs na kapacitu 1 700 000 t/rok

Chemický průmysl
1965 Pulawy Polsko

– Reaktory pro dusíkárnu

Chemický průmysl
1965 Mašinoimport SSSR

– Zařízení pro dvě hydrogenační rafinace, aparáty

– Zařízení pro katalytický reforming, aparáty

Chemický průmysl
1965 Těchmašimport SSSR

– Aparáty pro kompletace šesti závodů na výrobu močoviny

Chemický průmysl
1965 Chemokomplex, Berente Maďarsko

– Zařízení pro acetylénové štěpení zemního plynu, 50 t/den

Chemický průmysl