Reference

Projekt
Kategorie
Lokalita
Stav
Trh
 
Realizace Projekt Lokalita Předmět zakázky Kategorie Detail
1965 Okresní vodohospodářská správa Chomutov, ČR

– Čistírna městských odpadních vod, Kadaň, 30 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1965 Krajské vodohospodářské rozvojové a investiční středisko Liberec, ČR

– Čistírna městských odpadních vod, Liberec, 80 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1964 Krajské vodohospodářské rozvojové a investiční středisko Plzeň, ČR

– Čistírna městských odpadních vod, Plzeň, 100 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1964 Krajská organizace pro vodovody a kanalizace Bratislava

– Čistírna městských odpadních vod, Piešťany, 35 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1963 ČOV Praha, 1 000 000 EO Praha, ČR Čistírna městských odpadních vod, Praha, 1 000 000 ekv. obyvatel Vodní hospodářství
1963 ÚV Hriňové, 300 l/s Bratislava Úpravna pitné vody, Hriňové, 300 l/s Vodní hospodářství
1963 Krajské vodohospodářské rozvojové a inv. středisko, Ostrava-Poruba Ostrava, ČR

– Čistírna městských odpadních vod, Ostrava 140 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1963 ČOV Gottwaldov, 118 000 EO Zlín, ČR Čistírna městských odpadních vod, Gottwaldov, 118 000 ekv. obyvatel Vodní hospodářství
1963 Ostravskokarvinské koksovny, Důl Jana Švermy Lampertice, ČR

– Čistírna odpadních fenolových vod, 34 m3/h

Vodní hospodářství
1963 Complex Dunai Köolajipari Vállalat, Százhalombatta Maďarsko

– Zařízení pro atmosferickovakuovou destilaci, 1 000 000 t/rok

Chemický průmysl
1962 Nová huť, Ostrava-Lučina Ostrava, ČR

– Čistírna průmysl. odp. vod, 2 448 m3/h

Vodní hospodářství
1962 Severočeské papírny, Roto Štětí, ČR

– Čistírna průmysl. odp. vod – papírny, 3 300 m3/h

Vodní hospodářství
1962 Polimex Polsko

– Zařízení pro pyrolýzu benzínu (aparáty)

Chemický průmysl
1962 Ministry of Planning Irák Chemický průmysl
1962 Kaučuk Kralupy Kralupy, ČR

– Výroba blokového polystyrenu, kapacita 1 500 t/rok

Chemický průmysl
1962 Kaučuk Kralupy Kralupy, ČR

– Výroba suspenzního a pěnového polystyrenu, 16 000 t/rok

Chemický průmysl
1961 Severočeské plynárny, n.p. Úžín Úžín, ČR

– Čistírna odpadních fenolových vod odfenolování, odčpavkování, biologické dočištění extrakce butylacetátem, 110 m3/den

Vodní hospodářství
1961 Nová huť Ostrava, ČR

– Čistírna odpadních fenolových vod, extrakce benzolem, 100 m3/den

Vodní hospodářství
1961 Petroleum General Authority, Suez Egypt

– Atmosferickovakuová destilace, 1 000 000 t/rok

Chemický průmysl
1961 Mašinoimport SSSR

– Zařízení pro hydrogenační rafinaci a katalytický reforming (aparáty)

Chemický průmysl
1961 General Organisation for Industrialisation SAR

– Zařízení na výrobu ledku vápenatoamonného

Chemický průmysl
1961 Duslo Šala Slovensko

– Zařízení na výrobu dusíkatých hnojiv a umělých hmot

Chemický průmysl
1960 Cairo Water Administration, Cairo Egypt

– Úpravna pitné vody, 4 500 l/s

Vodní hospodářství
1960 Société Egyptienne pour le rafinage et le commerce du petrole, Alexandrie Egypt

– Atmosferická destilace, 1 000 000 t/rok

Chemický průmysl
1960 Kaučuk Kralupy Kralupy, ČR

– Zařízení na výrobu syntetického kaučuku, 30 000 t/rok

Vodní hospodářství
1959 Mašinoimport SSSR

– Aparáty pro termické krakování 1 000 t/den

Chemický průmysl
1959 DIA Chemieausrustungen NDR

– Propanové odasfaltování, 240 000 t/rok

Chemický průmysl
1959 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Zařízení rafinerie ropy pro kapacitu 2 mil. a 1 mil. t/rok (1 etapa)

Chemický průmysl
1958 ČOV Havířov, 75 000 EO Ostrava, ČR Čistírna městských odpadních vod Havířov, 75 000 ekv. obyvatel Vodní hospodářství
1957 Krajské vodohospodářské rozvojové a inv. středisko Brno, ČR

– Čistírna městských odpadních vod Brno, 400 000 ekv. obyvatel

Vodní hospodářství
1957 Government Petroleum, Refinery Suez Egypt

– Výroba propanbutanu (výměníky, zásobníky, kolony)

Chemický průmysl
1957 Ministry of Public Works and Communications Sýrie

– Kompletní zařízení rafinerie ropy o kapacitě 1 000 000 t/rok

Chemický průmysl
1954 ČPOV Masný průmysl Písek, 168 m3/den Písek, ČR Čistírna průmysl. odpadních vod, 168 m3/den Vodní hospodářství
1953 Mašinoimport SSSR

– Termální krak (aparáty), 1000 t/den

Chemický průmysl
1952 Mašinoimport SSSR

– Atmosferickovakuová destilace, 3000 t/den, aparáty

– Dělení plynů (aparáty)

Chemický průmysl
1951 Steaua Romana Rumunsko

– Atmosferickovakuová destilace, 1 500 t/den

Chemický průmysl
1951 Mašinoimport SSSR

– Krakovací zařízení, 1000 t/den (aparáty)

Chemický průmysl
1945 Astra Romana, Rumunsko Maďarsko

– Atmosferická destilace, 3000 t/den

Chemický průmysl
1945 Fanto Werke A. G. Maďarsko

– Atmosferická destilace

Chemický průmysl