Reference

Projekt
Kategorie
Lokalita
Stav
Trh
 
Realizace Projekt Lokalita Předmět zakázky Kategorie Detail
2012 VW SL - Potrubní rozvody provozních médií Slovensko Dodávka, montáž a uvedení do provozu potrubních rozvodů provozních médií. Chemický průmysl
2011 JE Dukovany – nouzové brzdy jeřábů Dukovany, ČR Vypracování projektové dokumentace strojní a elektro části díla, dodávka a montáž nouzových brzd šesti kusů jeřábů na reaktorových sálech  bloků 1 až 4 jaderné elektrárny. Energetika
2011 ČOV Ivančice, 19 303 EO Ivančice, ČR Vypracování projektové dokumentace technologické části stavby, dodávka a montáž zařízení technologické části a části elektro ČOV Ivančice (19 303 EO). Dodávka a montáž technologického zařízení čerpacích stanic kanalizací Ivančice, Oslavany, Padochov. Vodní hospodářství
2011 Blansko - Klepačov, čerpací stanice a vodojem Blansko, ČR Kompletní dodávka a montáž zařízení čerpací stanice a vodojemu, uvedení díla do provozu. Vodní hospodářství
2011 JE Dukovany – drenážní kříž filtrů SVO 2, 4, 5 a 6 Dukovany, ČR Vypracování výrobní dokumentace drenážního kříže segmentového typu pro filtry čištění ionexových vod. Energetika
2011 ŠKODA AUTO Mladá Boleslav - Instalace a distribuce nových provozních medií Mladá Boleslav, ČR Dodávka a montáž zařízení a potrubí podle požadavků investora. Chemický průmysl
2011 JE Temelín, Doplnění zaústění trasy odvodu dusíku z hydroakumulátoru (HDA) do vzduchotechniky Temelín, ČR Vypracování kompletní projektové dokumentace strojní části, dodávka a montáž nových tras odvodu dusíku z hydroakumulátoru (HDA) do stávající technologie 1.-2. bloku jaderné elektrárny. Energetika
2011 JE Temelín, změna provozních kontrol na zařízení ze 4 na 8 let Temelín, ČR Posouzení možnosti přechodu četnosti provádění provozních kontrol u vybraných zařízení 1.- 2. bloku jaderné elektrárny ze stávajícího intervalu 4 roky na interval 8 let. Energetika
2011 JE Mochovce - montáž olejového hospodářství hlavních cirkulačních čerpadel (OH HCČ) DPS 3.01.03 Slovensko Montáž potrubí olejového hospodářství HCČ, montáž potrubí čistého kondenzátu, vyhotovení montážní dokumentace, komplexních zkoušek a uvedení do provozu. Energetika
2011 JE Dukovany – clony na trase odkalu parogenerátoru (PG) 1. - 4. blok v JE Dukovany“. Dukovany, ČR Vypracování projektové dokumentace, programů zkoušek. Výroba a dodávka omezujících clon na trase odkalu parogenerátoru PG  pro 1. - 4. blok elektrárny. Energetika
2011 Diamo NDS 10, PS 104 – Stripování amoniaku, PS 114 – Zdroj páry Stráž pod Ralskem, ČR Vypracování projektové dokumentace, provedení garančního testu a uvedení do provozu souborů PS 104 – Stripování amoniaku a PS 114 – Zdroj páry  v rámci stavby neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 v podniku DIAMO. Generální dodávka díla. Chemický průmysl
2011 ČOV Hrádkov, 2 600 EO Hrádkov, ČR Dodávka a montáž technologické části čistírny odpadních vod Hrádkov o kapacitě 2 600 EO. Vodní hospodářství
2011 JE Dukovany - Zajištění obyvatelnosti blokových a nouzových dozoren Dukovany, ČR Generální dodávka a montáž díla. Vypracování kompletní projektové dokumentace strojní a elektro části díla, dodávka a montáž zařízení pro rekonstrukci vzduchotechnických systémů, doplnění ventilace o společnou nouzovou filtrační jednotku a úprava autonomní klimatizační jednotky na blokových a nouzových dozornách 1.- 4. bloku elektrárny. Energetika
2011 JE Temelín - Údržba Logického celku Reaktorovna, 2011 Temelín, ČR Rámcová smlouva o dílo na rok 2011 - Údržba logického celku reaktorovny. Energetika
2010 ČOV Mariánské Lázně, Chebsko Mariánské Lázně, ČR Intenzifikace a celková rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod Cheb s výstavbou nových objektů. Dodávky technologického zařízení, montáže, elekro práce pro intenzifikaci čistírny. Vodní hospodářství
2010 ČOV Bruntál, česlovna - výměna česlí Bruntál, ČR Částečná rekonstrukce česlovny. Demontáž stávajících česlí a následná montáž nových strojně stíraných samočisticích česlí, výsypek a šnekového dopravníku, nových stavítek. Vodní hospodářství
2010 Diamo NDS 10, PS 101 - Neutralizace Stráž pod Ralskem, ČR Vypracování projektové dokumentace, provedení garančního testu a uvedení do provozu souboru PS 101 – Neutralizace v rámci stavby Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 v podniku DIAMO. Generální dodávka díla. Chemický průmysl
2010 ČOV Cheb, ČS Františkovy Lázně Cheb, ČR Intenzifikace a celková rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod Cheb s výstavbou nových objektů. Dodávky technologického zařízení, montáže, elekro práce pro intenzifikaci biologického stupňě čištění. Vodní hospodářství
2010 Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace - 2 100 EO Sloup, ČR Rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod v městysi Sloup. Dodávka a montáž strojně technologické části, elektro části, MaR a ASŘTP. Uvedení do provozu. Vodní hospodářství
2010 ČOV Velké Opatovice - 5 266 EO Velké Opatovice, ČR Rekonstrukce a intenzifikace stávající čistírny odpadních vod města Velké Opatovice pro kapacitu 5 266 EO, rekonstrukce za provozu. Vodní hospodářství
2010 E Počerady - OB04 Vodní hospodářství Počerady, ČR Generální dodávka Obchodního balíčku 04 - Vodní hospodářství pro paroplynový zdroj 880 MWe v elektrárně Počerady včetně projektové dokumentace. Energetika
2010 Kanalizace Kladno - Švermov Kladno, ČR Výstavba a vystrojení kanalizačních rozvodů a čerpacích stanic. Vodní hospodářství
2010 E Počerady - OB 07 Regulační stanice zemního plynu Počerady, ČR Generální dodávka Obchodního balíčku 07 Regulační stanice zemního plynu 190 000 Nm3/hod a plynovodu pro paroplynový zdroj 880 MWe v elektrárně Počerady včetně projektové dokumentace. Energetika
2010 JE Temelín - údržba Logického celku Reaktorovna, r. 2010 Temelín, ČR Rámcová smlouva o dílo na rok 2010 - údržba logického celku reaktorovny. Energetika
2009 ČOV Nový Bor, 13 400 EO Nový Bor, ČR Intenzifikace mechanicko-biologické čistírny odpadních vod. Dodávka a montáž technologické části - PS 07,11,12,13,14.      Vodní hospodářství
2009 E Prunéřov II - OB04 - Vodní hospodářství Prunéřov, ČR Projektová dokumentace, dodávka, montáž a uvádění do provozu technologické a stavební části Obchodního balíčku 04 - Vodní hospodářství akce Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II Energetika
2009 E Mělník zneškodňování kalů z CHÚV Mělník, ČR Kompletní dodávka technologické, stavební a elektro části stavby „Zařízení pro čištění odpadních vod a zneškodňování kalů z pojistné nádrže a čiření CHÚV I“ formou na klíč. Obsahuje zpracování projektové dokumentace, dodávku, montáž, zkoušky, uvedení do provozu, školení personálu. Energetika
2009 JE Dukovany - Výměna potrubí TVD pro TG systém Dukovany, ČR Vypracování dokumentace skutečného provedení pro potrubní trasy, kvalifikační dokumentace a průkazné dokumentace Technické vody důležité (TVD) systému TG elektrárny. Energetika
2009 ČOV Litvínov, trubní rozvody Litvínov, ČR Výstavba potrubních rozvodů, kanalizace a vodovodní přípojky. Vodní hospodářství
2009 JE Temelín Údržba Logického celku Reaktorovna, 2009 Temelín, ČR Rámcová smlouva o dílo na rok 2009 - Údržba logického celku reaktorovny. Energetika
2009 JE Dukovany - mapování potrubních tras Technické vody důležité (TVD) HVB II - 4. blok Dukovany, ČR Provedení zmapování současného stavu potr. tras a komponentů syst. HVB II (4.blok). Energetika
2009 ČOV Duslo,a.s. Šala - rekonstrukce Slovensko Celková rekonstrukce čistírny odpadních vod pro chemický podnik Duslo, a.s. Šaľa. Dodávka na klíč – stavební a technologická část, elektro a MaR, zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2008 E Ledvice - OB06 - Hospodářství topného plynu - 660 MWe Ledvice, ČR Generální dodávka OB 06 Hospodářství topného plynu pro výstavbu Nového zdroje 660 MWe v elektrárně Ledvice. Technologické dodávky zařízení, potrubí, elektročásti, ASŘ, montáže a stavební práce pro části Vysokotlaká přípojka, Regulační stanice 50.000 Nm3/h, Ohřev plynu. Energetika
2008 E Tušimice II - OB 8 ostatní příslušenství Tušimice, ČR Projekt “Komplexní obnova elektrárny Tušimice II“. Generální dodávka a realizační dokumentace díla OB 8 - Ostatní příslušenství bloku. Dodávka čerpadel a ostatního zařízení. Energetika
2008 ČOV Bučovice, 9 860 EO, projekt Vyškovsko Bučovice, ČR Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Bučovice s kapacitou 9 860 EO. Generální dodávka technologické části stavby včetně zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2008 ČOV Rousínov, 5 500 EO, projekt Vyškovsko Rousínov, ČR Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Rousínov s kapacitou 5 500 EO. Generální dodávka technologické části stavby, zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2008 ČOV Slavkov, 10 500 EO, projekt Vyškovsko Slavkov, ČR Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Slavkov s kapacitou 10 500 EO. Generální dodávka technologické části stavby, zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2008 E Ledvice - OB16 - Čerpací stanice chladící vody - 660 Mwe Ledvice, ČR Generální dodávka OB16 - Čerpací stanice chladící vody pro stavbu Nového zdroje 660 MWe v elektrárně Ledvice. Dodávka a montáž technologického zařízení, dodávka stavební části. Energetika
2008 ČOV Hodonín, ČOV Ratíškovice, ČOV Veselí nad Moravou Hodonín, ČR Rekonstrukce a modernizace čistíren odpadních vod v okrese Hodonín (ČOV Hodonín 90 000 EO, ČOV Ratíškovice 4 500 EO, ČOV Veselí nad Moravou 16 000 EO). Generální dodávka staveb. Vodní hospodářství
2008 E Ledvice OB25 - Vodní hospodářství - 660 MWe Ledvice, ČR Generální dodávka OB 25 Vodní hospodářství pro výstavbu Nového zdroje 660 MWe v elektrárně Ledvice. Dodávky a montáž technologického zařízení, dodávka stavební části, projektová dokumentace. Energetika
2008 ČOV Valtice, Projekt Břeclavsko, část B, 9 700 EO Valtice, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Valtice s kapacitou 9 700 EO, technologické vybavení čerpacích stanic na kanalizaci města Valtice. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 ČOV Břeclav, 50 543 EO, Projekt Břeclavsko - část A Břeclav, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Břeclav s kapacitou 50 543 EO,  včetně technologického vybavení čerpacích stanic na kanalizaci města Břeclav. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 ČOV Lednice, Projekt Břeclavsko - část B, EO 12 000 Lednice, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Lednice s kapacitou 12 000 EO, včetně technologického vybavení čerpacích stanic na kanalizaci města Lednice. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 ČOV Mikulov, Projekt Břeclavsko - část B, 25 000 EO Mikulov, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Mikulov s kapacitou 24 850 EO. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 ČOV Podivín, Projekt Břeclavsko, část A, 5 250 EO Podivín, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod Podivín s kapacitou 5 250 EO. Generální dodávka technologické části stavby. Vodní hospodářství
2008 JE Dukovany - rekonstrukce filtrace VZT Dukovany, ČR Kompletní výměna filtrů vzduchotechniky primární zóny, vypracování projektu modernizace regulace najížděcí a odstavovací trasy páry regeneračních výměníků NT. Generální dodávka předmětu rekonstrukce. Energetika
2008 JE Dukovany - Zamezení úplné ztrátě chladiva při LOCA Dukovany, ČR Dodávka, montáž a projektová dokumentace stavby "Zamezení úplné ztrátě chladiva při LOCA". Akce zajistila doplnění sifonů a uzavřených vtoků do vzduchovodů, doplnění uzavíratelného přepadového otvoru do jímky havarijního odvodu páry, zatěsnění potrubí přepadové šachty. Energetika
2008 JE Mochovce dostavba 3. a 4. bloku Slovensko Zpracování prováděcí dokumentace, průkazné a kvalifikační dokumentace, zajištění hmotných dodávek pro pomocné systémy primárního okruhu, čisticí stanice radioaktivních médií, havarijní systémy, nakládání s RAO. Energetika
2008 JE Dukovany - Instalace Regulačních ventilů (RV) v trasách cizí páry NTO4, NTO5 Dukovany, ČR Zpracování dokumentace a následná realizace díla "Instalace RV v trasách cizí páry do NTO4 a NTO5” v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky. Provedení úprav na zařízeních, konstrukcích a systémech, trasách potrubí cizí páry u NTO 4 a 5. Energetika
2008 ČOV Hrušky, 2 600 EO, projekt Vyškovsko Hrušky, ČR Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod Hrušky s kapacitou 2 600 EO. Generální dodávka technologické části stavby, zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství