Reference

Projekt
Kategorie
Lokalita
Stav
Trh
 
Realizace Projekt Lokalita Předmět zakázky Kategorie Detail
2008 ČOV Hustopeče, 9 900 EO, projekt Břeclavsko, část C Hustopeče, ČR Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Hustopeče s kapacitou 9900 EO. Generální dodávka technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP. Vodní hospodářství
2008 ČOV Pohořelice, EO 6 000, projekt Břeclavsko, část C Pohořelice, ČR Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Pohořelice s kapacitou 6 000 EO. Dodávka a montáž technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP. Vodní hospodářství
2008 ČOV Velké Pavlovice, 5 400 EO, projekt Břeclavsko, část C Velké Pavlovice, ČR Intenzifikace ČOV Velké Pavlovice s kapacitou 5 400 EO. Generální dodávka technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP. Vodní hospodářství
2008 ČOV Kobylí, 2 420 EO, projekt Břeclavsko, část C Kobylí, ČR Výstavba ČOV Kobylí s kapacitou 2 420 EO. Generální dodávka technologické části stavby, elektro vystrojení a ASŘTP. Vodní hospodářství
2008 Diamo ZML, PS 01 - Zpracování matečných louhů Stráž pod Ralskem, ČR Generální dodávka strojně technologické části výstavby závodu na "Zpracování matečních louhů", část PS 01 - Neutralizace. Zpracování projektové dokumentace, dodávka a montáž, včetně uvedení do provozu a garančního testu. Chemický průmysl
2007 JE Dukovany - Seismická odolnost potrubí TVD Dukovany, ČR Zpracování výpočtů a analýz pro seizmické zodolnění potrubních tras, vypracování projektové dokumentace. Energetika
2007 JE Temelín - Optimalizace provozních kontrol aparátů Temelín, ČR Optimalizace provozních kontrol aparátů - prodloužení a změna intervalu provozních kontrol ze 4 na 6 let. Zpracování průvodně technické dokumentace aparátů. Energetika
2007 RCTR Nelahozeves - skladovací nádrže Nelahozeves, ČR Dodávka skladovací nádrže, objem 125 000 m3 , montážní práce. Chemický průmysl
2007 Letecká základna Náměšť nad Oslavou - výstavby skladu leteckého paliva Náměšť nad Oslavou, ČR Dodávka a montáž strojně technologické části stavby skladu leteckých pohonných hmot vč. elektro, MaR. Zpracování realizační projektové dokumentace a uvedení do provozu. Chemický průmysl
2007 ČOV Košice, 391 700 EO Slovensko Rekonstrukce a modernizace ČOV Košice - 391 700 EO, zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2007 ČS Humenné - Horný Zemplín Slovensko Dodávka technologického vystrojení čerpacích stanic, včetně zpracování projektové dokumentace.  Vodní hospodářství
2007 E Tušimice II - OB 4 vodní hospodářství Tušimice, ČR Projekt “Komplexní obnova elektrárny Tušimice II“. Dodávka technologického vystrojení zahušťovací a sedimentační nádrže, bagrovací stanice, včetně zpracování projektové dokumentace. Energetika
2006 JE Dukovany - Zábradlí pro transformátory vlastní spotřeby Dukovany, ČR Kompletní dodávka a montáž zábradlí pro transformátory vlastní spotřeby. Energetika
2006 JE Dukovany - Úpravy na výtlaku KČ 2. stupně Dukovany, ČR Zhotovení projektové dokumentace, dodávka, montáž a zkoušky zařízení pro stavbu „Úpravy na výtlaku KČ 2. stupně". Energetika
2006 JE Dukovany - Zajištění seismické odolnosti armatur Dukovany, ČR Náhrada nevyhovujících servopohonů za nové s odpovídající seismickou odolností. Dodávka a montáž díla včetně projektové dokumentace. Energetika
2006 E Chvaletice - Odstranění nečistot z okruhu chladící vody Chvaletice, ČR Dodávka a montáž 3 kusů filtrů pro odstranění hrubých nečistot z okruhu chladící vody vč. příslušenství. Zpracování projektové dokumentace a uvedení do provozu. Energetika
2006 ČOV Humenné - 96 700 EO Slovensko Dostavba čistírny odpadních vod města Humenné. Dodávka a montáž technologické části ČOV s kapacitou 96 700 EO. Vodní hospodářství
2006 JE Jaslovské Bohunice - lapače ionexových částic Slovensko Dodávka 3 kusů lapače ionexových částic. Energetika
2006 JE Temelín - přehodnocení tlakových zkoušek v programu provozních kontrol Temelín, ČR Přehodnocení tlakových zkoušek v programu provozních kontrol. Zpracování průvodně technické dokumentace pro úpravu tlakových zkoušek. Energetika
2006 ČOV Ostrov, 21 652 EO Karlovy Vary, ČR Rekonstrukce a intenzifikace technologické části ČOV Ostrov pro 21 652 EO. Zpracování projektové dokumentace, elektro a MaR. Vodní hospodářství
2006 ČOV letiště Ruzyně, 9 500 EO Ruzyně, ČR Generální dodávka technologické části stavby "Modernizace ČOV + ČKV Jih, 2. etapa, Letiště Praha - Ruzyně". Zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2006 ČOV Kavečany, 1000 EO Slovensko Dodávka a montáž technologické části ČOV. Vodní hospodářství
2006 JE Dukovany - Komplexní studie TVD a TVN Dukovany, ČR Provedení zmapování potrubních tras a komponentů systému HVB II (3.blok). Energetika
2005 ČOV Příbram, 76 300 EO Příbram, ČR Rekonstrukce a modernizace ČOV Příbram. Dodávka a montáž technologické části ČOV. Vodní hospodářství
2005 SSUD Řehlovice - dálnice D8 Řehlovice, ČR Dodávka  části objektu Technických provozů pro dálnici D8 Praha - Ústí n Labem. Chemický průmysl
2005 ČOV Jindřichov - papírny, vystrojení sedimentačních nádrží Jindřichov, ČR Dodávka, montáž a uvedení do provozu 2 ks strojně - technologického vybavení sedimentačních nádrží ČOV Jindřichov. Vodní hospodářství
2005 Slovnaft - odsíření plynů na hydrokrakové vakuové jednotce Slovensko Dodávka a montáž technologického zařízení pro odsíření plynů na hydrokrakové vakuové jednotce. Chemický průmysl
2005 JE Dukovany - Měření aktivity vody v nádržích SVO3 Dukovany, ČR Měření aktivity vody v nádržích  SVO3 - Vložení chladiče do odběrových tras vzorků, snížení teploty měřené odběrové vody, realizační a inženýrská činnost. Energetika
2005 ČOV Blansko, 29 376 EO Blansko, ČR Rekonstrukce a modernizace ČOV Blansko, 29 376 EO - dodávka a montáž technologické části ČOV. Vypracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2005 ČOV Boskovice, 13 000 EO Boskovice, ČR Rekonstrukce a modernizace ČOV Boskovice, 13 000 EO - dodávka a montáž technologické části ČOV a ČS. Vypracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2005 ČOV Hrubá Vrbka, 1 345 EO Hrubá Vrbka, ČR Výstavba ČOV Hrubá Vrbka, 1 345 EO - dodávka a montáž technologické části ČOV. Vypracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
2004 Chemická ČOV UK Praha Praha, ČR Dodávka technologické části chemické čistírny odpadních vod na Přírodovědecké fakultě UK Vodní hospodářství
2004 JE Dukovany - dieselgenerátorové stanice Dukovany, ČR Rekonstrukce potrubních rozvodů paliva a vzduchu dieselgenerátorových stanic 1÷12. Dodávka a montáž technologie, zpracování projektové dokumentace. Energetika
2004 ČOV Nitra, 175 450 EO Slovensko Dodávka technologické části ČOV Nitra, 175450 EO, zpracování projektové dokumentace, montáže strojně technologické části a části elektro + MaR, uvedení do provozu. Vodní hospodářství
2003 ČOV Sedlčany, 23 000 EO Sedlčany, ČR Rekonstrukce čistírny odpadních vod města Sedlčany s kapacitou 23 000 EO. Zpracování projektové dokumentace a dodávka technologické a stavební části stavby. Vodní hospodářství
2003 JE Bruce Power Kanada, model a výpočty potrubních tras Kanada Jaderná elektrárna BRUCE POVER, Kanada. Modelování a výpočty potrubních systémů v rámci "FLOW ACCELERATED CORROSION PROGRAM" Energetika
2003 JE Temelín, studie životnosti výměníků Temelín, ČR Prověření životnosti výměníků havarijních systémů - studie Energetika
2003 JE Bruce Power Kanada, model a výpočty potrubních tras Kanada Modelování a výpočty potrubních systémů v rámci "FLOW ACCELERATED CORROSION PROGRAM" pro Jadernou elektrárnu BRUCE POVER. Energetika
2003 ČOV Setuza, pojezdové mosty, HYDROTECH Ústí nad Labem, ČR

– Dodávka a montáž pojezdových mostů ČOV Setuza

Vodní hospodářství
2003 YTONG - rekonstrukce autoklávů Mělník, ČR Posouzení životnosti a rekonstrukce autoklávů. Chemický průmysl
2003 PTS ENGINEERING Novi Sad - výměníky tepla Bělorusko Návrhy výměníku tepla dle ASME Chemický průmysl
2003 Rafinérie Novopolock - výměníky tepla Bělorusko Návrhy výměníků tepla dle ASME. Chemický průmysl
2003 PROKOP ENGINEERING - výpočty potrubních systémů Německo Hylube ZEITZ Návrhy a pevnostní výpočty potrubních systémů. Chemický průmysl
2003 JE Temelín - 2. HVB, stavba nového zdroje Temelín, ČR Generální dodávka provozních systému II.bloku jaderné elektrárny. Projekt, dodávka, montáž a uvedení do provozu částí: Pomocné systémy primárního okruhu, čištění radioaktivních provozních látek, havarijní systémy, úložiště kapalných radioaktivních odpadů, finální zpracování radioaktivních odpadů (bitumenace), příprava chemických roztoků, skladování technických plynů. Energetika
2002 ČOV Plzeň - dosazovací nádrže Plzeň, ČR Rekonstrukce 4 ks dosazovacích nádrží DNK 45/5 v rozsahu strojně technologické a elektro části Vodní hospodářství
2002 ČOV Brno-Modřice, 513 000 EO Brno, ČR Dodávka a montáž nerezových rozváděcích žlabů pro ČOV Modřice Brno. Vodní hospodářství
2002 JE Dukovany, Optimalizace provozních kontrol zařízení Dukovany, ČR Optimalizace provozních kontrol zařízení podléhající Bezpečnostní vyhl. 214/89 - zpracování dokumentace. Energetika
2002 JE Temelín - 1.HVB, stavba nového zdroje Temelín, ČR Generální dodávka provozních systému I.bloku jaderné elektrárny. Projekt, dodávka, montáž a uvedení do provozu částí: Pomocné systémy primárního okruhu, čištění radioaktivních provozních látek, havarijní systémy, úložiště kapalných radioaktivních odpadů, finální zpracování radioaktiv. odpadů (bitumenace), příprava chemických roztoků, skladování technických plynů. Energetika
2002 LINDE, ARAL - pevnostní výpočty aparátů Německo Pevnostní výpočty a výpočty kmitání pro kolonové aparáty. Chemický průmysl
2002 AKWAEL - pevnostní výpočty Most, ČR Úplné pevnostní výpočty včetně dynamického zatížení pro vodojemy Michalovce, Most. Chemický průmysl