Reference

Projekt
Kategorie
Lokalita
Stav
Trh
 
Realizace Projekt Lokalita Předmět zakázky Kategorie Detail
1991 Old Herold Trenčín, ČR

– Skladovací nádrže

Chemický průmysl
1991 Plynárna Úžín, ČR

– Rekonstrukce reakčních trubek

Chemický průmysl
1991 VHCZ Synthesia Pardubice, ČR

– Impregnační kolony, vibrační kolona

Chemický průmysl
1991 Vinařský podnik Pezinok

– Nádrže na víno

Chemický průmysl
1991 Spolana Neratovice, ČR

– Filmové rotorové odparky

Chemický průmysl
1990 ÚČOV Ostrava - 598 685 EO Ostrava, ČR Generální dodavatel technologické části + zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
1990 VOEST–ALPINE Rumunsko Chemický průmysl
1990 VOEST–ALPINE Rakousko

– Procesní nádrže

Chemický průmysl
1990 State Enterprise for Oil Refining, North Area, North Refineries Baiji Irák

– Zařízení pro izomerační jednotku, zařízení pro rafinerii ropy

Chemický průmysl
1990 Interep, Industrialezaren Sfleclei Zahar Rumunsko

– Zařízení pro výrobu kyseliny citronové

Chemický průmysl
1990 Suez Oil Processing Co. Egypt

– Vnitřní zařízení kolon, šachtová pec

Chemický průmysl
1990 ZD Letohrad Letohrad, ČR

– Fermentor

Chemický průmysl
1990 Chepos IDO Brno pro Leopoldov Leopoldov, ČR

– Rozkladné reaktory, srážecí reaktory, krystalizátor

Chemický průmysl
1989 ČOV Bratislava II. stavba, 1 000 000 EO Slovensko Čistírna městských odpadních vod, Bratislava II. stavba, 1 000 000 ekv. obyvatel. Vodní hospodářství
1989 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Modernizace MSP

Chemický průmysl
1989 Škoda, Praha pro JE Temelín Temelín, ČR

– Míchadlové nádrže, nádrž radioaktivního koncentrátu

Chemický průmysl
1989 FOSFA Poštorná

– Neutralizační nádrže

Chemický průmysl
1988 Technoimport export Sofia Bulharsko

– 3 ks ozonizační stanice OKG 3 000

Vodní hospodářství
1988 Mašinoimport, Moskva SSSR

– Hydrogenační rafinace, 2 mil. t/rok, 3 jednotky

Chemický průmysl
1988 Chimmašexport, Moskva SSSR

– 4 ks reaktorů na výrobu močoviny, 1 200 t/den

Chemický průmysl
1988 MESA 1 - linka na zpracování tekutých radioaktivních odpadů Řež u Prahy, ČR – Mobilní experimentální solidifikační jednotka (MESA 1) linka na zpracování tekutých radioaktivních odpadů Energetika
1988 ČOV Farmakon Olomouc, n.p. Olomouc, ČR

– Čistírna průmysl. odp. vod, 160 m3/den

Vodní hospodářství
1988 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Rekonstrukce parafinky III, (pece, nádrže, výměníky)

Chemický průmysl
1988 VCHZ Synthesia Pardubice, ČR

– Uskladňovací nádrže, kolony

Chemický průmysl
1988 Duslo Šala Slovensko

– Inhibitor navulkanizace (nádrže, kolony, výměníky)

Chemický průmysl
1987 Mašinoexport, Moskva SSSR

– Hydrogenační rafinace, 2 mil. t/rok

Chemický průmysl
1987 ČOV Bratislavské automobilové závody, n.p. Slovensko Čistírna průmyslových odpadních vod, 3 500 m/den Vodní hospodářství
1986 JE Jaslovské Bohunice Slovensko Mezisklad vyhořelého paliva Energetika
1986 ČOV Nemocnice Bratislava-Kramáre Slovensko Čistírna průmyslových odpadních vod Vodní hospodářství
1986 Chemické závody Sokolov, ČR

– Odparka, vibrační extraktory

Chemický průmysl
1986 Rudý říjen Otrokovice, ČR

– Míchací nádrže, výměníky, potrubí

Chemický průmysl
1986 Benzina Šahy

– Velkoobjemové uskladňovací nádrže

Chemický průmysl
1986 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Hydrokrak (pece, nádrže, VT výměníky, potrubí, kolony)

Chemický průmysl
1985 Mašinoimport, Moskva, Lisičansk SSSR

– Katalytický reforming, 1 mil. t/rok

Chemický průmysl
1985 Technipetrol, Roma (pro SCOP Baghdad) Irák

– L.A.B. Komplex, Baiji, Irák

Chemický průmysl
1985 SCOP – State Company for Oil Project Irák

– Závod mazacích olejů

Chemický průmysl
1985 Chimmašexport, Moskva SSSR

– Vodíkárna, 20 000 t/rok, 5 jednotek

Chemický průmysl
1985 JE Dukovany V3 (typ PWR 4×440 MW) Dukovany, ČR – Pomocné systémy primárního okruhu – Čistící stanice radioaktivních provozních látek – Havarijní systémy – Úložiště kapalných radioaktivních odpadů Energetika
1985 ČOV Praha, Intenzifikace, IV. stavba, 4 500 m3/den Praha, ČR – Čistírna městských odpadních vod, Praha, Intenzifikace, IV. stavba, 4 500 m3/den Vodní hospodářství
1985 Spolana Neratovice, ČR

– Rekonstrukce viskozové střiže (nádrže), 30 a 50 m

Chemický průmysl
1985 Duslo Šala Slovensko

– Reaktory

Chemický průmysl
1985 JE Temelín - Primární a sekundární okruh, pomocné a zabezpečovací systémy Temelín, ČR Dodávka technologie jednotlivých PS pro I a II blok, BPP JE Temelín. Energetika
1984 Gas Treatment Plant Ibisseh Sýrie

– Vodní hospodářství

Vodní hospodářství
1984 SPC – Syrian Petroleum Company, IBISSEH Sýrie

– Plynový závod

Chemický průmysl
1984 JE Jaslovské Bohunice V2 (typ PWR 2×440 MW) Slovensko – Pomocné systémy primárního okruhu – Čistící stanice radioaktivních provozních látek – Havarijní systémy – Úložiště kapalných radioaktivních odpadů Energetika
1984 VCHZ Synthesia Pardubice, ČR

– Kotel, nádrž

Chemický průmysl
1984 Lučební závody Kolín, ČR

– Intenzifikace fenylchlorisilanů (nádrže, výměníky)

Chemický průmysl
1983 Sigma Praha pro MCHZ Ostrava, ČR

– Anilinový blok – nádrže

Chemický průmysl
1983 TP Ústí nad Labem Ústí nad Labem, ČR

– Potrubí, míchací nádrže pro odsíření

Chemický průmysl
1983 Slovnaft Vojany, ČR

– Nádrže, výměníky, kolony, pece

Chemický průmysl