find someone to do your research papers australian digital phd thesis assignmentworkhelp com dissertation on management and leadership already made powerpoint presentations buy tesis online custom application essay east carolina university admissions essay business plan for real estate development top essay writing services uk
Projekt
Kategorie
Lokalita
Stav
Trh
 
Realizace Projekt Lokalita Předmět zakázky Kategorie Detail
1991 Old Herold Trenčín, ČR

– Skladovací nádrže

Chemický průmysl
1991 Plynárna Úžín, ČR

– Rekonstrukce reakčních trubek

Chemický průmysl
1991 VHCZ Synthesia Pardubice, ČR

– Impregnační kolony, vibrační kolona

Chemický průmysl
1991 Vinařský podnik Pezinok

– Nádrže na víno

Chemický průmysl
1991 Spolana Neratovice, ČR

– Filmové rotorové odparky

Chemický průmysl
1990 ÚČOV Ostrava - 598 685 EO Ostrava, ČR Generální dodavatel technologické části + zpracování projektové dokumentace. Vodní hospodářství
1990 VOEST–ALPINE Rumunsko Chemický průmysl
1990 VOEST–ALPINE Rakousko

– Procesní nádrže

Chemický průmysl
1990 State Enterprise for Oil Refining, North Area, North Refineries Baiji Irák

– Zařízení pro izomerační jednotku, zařízení pro rafinerii ropy

Chemický průmysl
1990 Interep, Industrialezaren Sfleclei Zahar Rumunsko

– Zařízení pro výrobu kyseliny citronové

Chemický průmysl
1990 Suez Oil Processing Co. Egypt

– Vnitřní zařízení kolon, šachtová pec

Chemický průmysl
1990 ZD Letohrad Letohrad, ČR

– Fermentor

Chemický průmysl
1990 Chepos IDO Brno pro Leopoldov Leopoldov, ČR

– Rozkladné reaktory, srážecí reaktory, krystalizátor

Chemický průmysl
1989 ČOV Bratislava II. stavba, 1 000 000 EO Slovensko Čistírna městských odpadních vod, Bratislava II. stavba, 1 000 000 ekv. obyvatel. Vodní hospodářství
1989 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Modernizace MSP

Chemický průmysl
1989 Škoda, Praha pro JE Temelín Temelín, ČR

– Míchadlové nádrže, nádrž radioaktivního koncentrátu

Chemický průmysl
1989 FOSFA Poštorná

– Neutralizační nádrže

Chemický průmysl
1988 Technoimport export Sofia Bulharsko

– 3 ks ozonizační stanice OKG 3 000

Vodní hospodářství
1988 Mašinoimport, Moskva SSSR

– Hydrogenační rafinace, 2 mil. t/rok, 3 jednotky

Chemický průmysl
1988 Chimmašexport, Moskva SSSR

– 4 ks reaktorů na výrobu močoviny, 1 200 t/den

Chemický průmysl
1988 MESA 1 - linka na zpracování tekutých radioaktivních odpadů Řež u Prahy, ČR – Mobilní experimentální solidifikační jednotka (MESA 1) linka na zpracování tekutých radioaktivních odpadů Energetika
1988 ČOV Farmakon Olomouc, n.p. Olomouc, ČR

– Čistírna průmysl. odp. vod, 160 m3/den

Vodní hospodářství
1988 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Rekonstrukce parafinky III, (pece, nádrže, výměníky)

Chemický průmysl
1988 VCHZ Synthesia Pardubice, ČR

– Uskladňovací nádrže, kolony

Chemický průmysl
1988 Duslo Šala Slovensko

– Inhibitor navulkanizace (nádrže, kolony, výměníky)

Chemický průmysl
1987 Mašinoexport, Moskva SSSR

– Hydrogenační rafinace, 2 mil. t/rok

Chemický průmysl
1987 ČOV Bratislavské automobilové závody, n.p. Slovensko Čistírna průmyslových odpadních vod, 3 500 m/den Vodní hospodářství
1986 JE Jaslovské Bohunice Slovensko Mezisklad vyhořelého paliva Energetika
1986 ČOV Nemocnice Bratislava-Kramáre Slovensko Čistírna průmyslových odpadních vod Vodní hospodářství
1986 Chemické závody Sokolov, ČR

– Odparka, vibrační extraktory

Chemický průmysl
1986 Rudý říjen Otrokovice, ČR

– Míchací nádrže, výměníky, potrubí

Chemický průmysl
1986 Benzina Šahy

– Velkoobjemové uskladňovací nádrže

Chemický průmysl
1986 Slovnaft Bratislava Slovensko

– Hydrokrak (pece, nádrže, VT výměníky, potrubí, kolony)

Chemický průmysl
1985 Mašinoimport, Moskva, Lisičansk SSSR

– Katalytický reforming, 1 mil. t/rok

Chemický průmysl
1985 Technipetrol, Roma (pro SCOP Baghdad) Irák

– L.A.B. Komplex, Baiji, Irák

Chemický průmysl
1985 SCOP – State Company for Oil Project Irák

– Závod mazacích olejů

Chemický průmysl
1985 Chimmašexport, Moskva SSSR

– Vodíkárna, 20 000 t/rok, 5 jednotek

Chemický průmysl
1985 JE Dukovany V3 (typ PWR 4×440 MW) Dukovany, ČR – Pomocné systémy primárního okruhu – Čistící stanice radioaktivních provozních látek – Havarijní systémy – Úložiště kapalných radioaktivních odpadů Energetika
1985 ČOV Praha, Intenzifikace, IV. stavba, 4 500 m3/den Praha, ČR – Čistírna městských odpadních vod, Praha, Intenzifikace, IV. stavba, 4 500 m3/den Vodní hospodářství
1985 Spolana Neratovice, ČR

– Rekonstrukce viskozové střiže (nádrže), 30 a 50 m

Chemický průmysl
1985 Duslo Šala Slovensko

– Reaktory

Chemický průmysl
1985 JE Temelín - Primární a sekundární okruh, pomocné a zabezpečovací systémy Temelín, ČR Dodávka technologie jednotlivých PS pro I a II blok, BPP JE Temelín. Energetika
1984 Gas Treatment Plant Ibisseh Sýrie

– Vodní hospodářství

Vodní hospodářství
1984 SPC – Syrian Petroleum Company, IBISSEH Sýrie

– Plynový závod

Chemický průmysl
1984 JE Jaslovské Bohunice V2 (typ PWR 2×440 MW) Slovensko – Pomocné systémy primárního okruhu – Čistící stanice radioaktivních provozních látek – Havarijní systémy – Úložiště kapalných radioaktivních odpadů Energetika
1984 VCHZ Synthesia Pardubice, ČR

– Kotel, nádrž

Chemický průmysl
1984 Lučební závody Kolín, ČR

– Intenzifikace fenylchlorisilanů (nádrže, výměníky)

Chemický průmysl
1983 Sigma Praha pro MCHZ Ostrava, ČR

– Anilinový blok – nádrže

Chemický průmysl
1983 TP Ústí nad Labem Ústí nad Labem, ČR

– Potrubí, míchací nádrže pro odsíření

Chemický průmysl
1983 Slovnaft Vojany, ČR

– Nádrže, výměníky, kolony, pece

Chemický průmysl