Эл. Тушимице II - OB 8 остальные принадлежности

Elektrárna Tušimice II (dále ETU II) je jedním ze základních zdrojů výroby elektrické energie společnosti ČEZ, a.s. Jsou zde instalovány čtyři bloky, každý o výkonu 200 MWe. Bylo rozhodnuto o provedení Komplexní obnovy ETU II (dále KO ETU II) s životností do roku 2035. KO ETU II zahrnuje zefektivnění výroby elektrické energie použitím technologií na úrovni BAT.

Jedním z dílčích úkolů KO ETU II byla oprava stávajících nádrží napájecí vody, odplyňovačů a výměna chladičů brýdové páry, dále výměna zařízení vnitřního chladicího okruhu a jeho úprava na uzavřený systém a související demontáže zařízení. Dále je do balíčku zahrnuta sběrná nádrž kondenzátu z odvodnění společných RCHS v bloku 1 a provizorní zařízení pro chemické čištění bloku. Balíček obsahuje jeden dílčí celek – DC27.

Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. byla generálním dodavatelem a projektantem díla OB 8 — OSTATNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ BLOKU pro Elektrárnu Tušimice II. Zařízení je úspěšně provozováno v souladu
s jeho účelem, bez vad bránících jeho řádnému provozu. Dílo bylo realizováno řádně a odborně, v předepsané kvalitě a dohodnutých termínech.

 
Название проекта:
Эл. Тушимице II - OB 8 остальные принадлежности
Начало реализации:
2008
Место строительства:
Tušimice, Чешская Республика
Инвестор:
Объем работ:
Проект “Комплексная реконструкция электростанции Тушимице II“, Генеральный поставщик и проектант OB 8 - Остальная оснастка блока. Поставка насосов и остального оборудования.