АЭС Дукованы - изготовление чертежей действительного состояния трубопроводов Технической воды ответственной (TVD) HVB I и HVB II - 3-ий блок

Vypracování komplexní studie rozvodů technické vody důležité (TVD) i nedůležité (TVN) pro jednotlivé bloky elektrárny Dukovany. Tato studie byla pro provozovatele EDU jedním ze stěžejních podkladů dlouhodobého sledování trendů životnosti potrubí TVD a TVN, jejichž spolehlivost má přímý dopad do provozování jednotlivých bloků elektrárny, i dlouhodobého plánování změn dotčeného zařízení. Bez tohoto dlouhodobého plánování by nebylo v současné době možno naplnit požadavky na minimlizaci nákladů provozu JE.

I přes náročnost uvedeného díla byly práce provedeny řádně a odborně v souladu se zadáním objednatele.

 
Название проекта:
АЭС Дукованы - изготовление чертежей действительного состояния трубопроводов Технической воды ответственной (TVD) HVB I и HVB II - 3-ий блок
Начало реализации:
2006
Место строительства:
Dukovany, Дукованы, Чешская Республика
Инвестор:
Объем работ:
Изготовление чертежей трубопроводов и компонентов систем HVB I и HVB II (3-ий блок) - проектные работы.