Služby

Naše činnost sahá od dodávky jednotlivých zařízení či projektové dokumentace, přes výpočty a dynamické analýzy technologických zařízení až po ucelené projekty v oblasti jaderné energetiky, klasické energetiky, chemického a potravinářského průmyslu, čistíren odpadních vod a vodohospodářských zařízení.