Chemický průmysl

Hlavní náplní činnosti společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA jsou dodávky kompletních investičních celků nebo provozních souborů. Poskytujeme také dodávky technologických zařízení i jednotlivých součástí.

Přehled odvětví:

 • rafinace ropy a ropných produktů
 • jednotky pro štěpení frakcí ropy
 • katalytický reforming středo- a nízkotlaký
 • hluboké zpracování ropy
 • skladovaní a doprava ropy a ropných produktů
 • velkokapacitní tankoviště
 • pyrolýza benzínu, petroleje a motorové nafty (etylen, propylen, butadien)
 • příprava syntezních frakcí parním reformováním pro výrobu čpavku, vodíku a metanolu
 • výroba čpavku a vodíku
 • zpracování, čištění, skladování a doprava plynů
 • výroba hliníku, výroba síry
 • kvalifikovaná chemie
 • potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl

Ve spolupráci s renomovanými tuzemskými i zahraničními partnery zajišťujeme dodávky podle otevřených (volných), zákaznických, případně licencovaných technologií.

Z rozhodujících aparátů, tvořících základ chemicko-technologických procesů, dodáváme zejména kolony, reaktory, výměníky, uskladňovací nádrže stojaté, technologické nádrže, pece, extraktory, odparky, míchací zařízení.