Diamo NDS 6 - projekční práce - rekonstrukce technologie NDS 6

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., vypracovala dokumentaci pro stavební řízení a realizační dokumentaci stavby s názvem "Rekonstrukce technologie NDS 6". Zajistí autorský dozor při následné výstavbě. Zadavatelem zakázky je společnost DIAMO, s.p., OZ Těžba a úprava uranu.

Zakázka byla vypsána pro účely výstavby neutralizační a dekontaminační stanice (NDS). Objekt NDS je zařazen do komplexu objektů se sanační technologií pro likvidaci následků chemické těžby uranu na ložisku Stráž pod Ralskem.

 
Projekt:
"Rekonstrukce technologie NDS 6"
Zahájení realizace:
2014
Lokalita:
Stráž pod Ralskem, ČR
Investor:
DIAMO, státní podnik, Odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Předmět zakázky:
Vypracování projektu pro stavební řízení a realizačního projektu, autorský dozor při rekonstrukci neutralizační a dekontaminační stanice NDS 6.