Diamo NDS 10, PS 101 - Neutralizace

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala pro společnost Diamo, s.p. zakázku s názvem "PS 101 - Neutralizace". Zakázka byla součástí výstavby Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 v podniku Diamo, závod Těžba a úprava uranu  Stráž pod Ralskem

Výstavba neutralizační a dekontaminační stanice spočívala ve vybudování celkem 16 objektů komplexu staveb se sanační technologií pro likvidaci následků chemické těžby uranu.

Stanice NDS 10 technologicky navazuje na fázi zpracování matečných louhů s technologií  neutralizace a alkalizace roztoků vápenným mlékem s následným odstraňováním amoniaku vodní parou.

V PS 101 Neutralizace jsou zpracovávány zbytkové technologické roztoky neutralizací 20%-ním vápenným mlékem.

V 9. ročník veřejné soutěže Otevře externí odkaz v novém okněSTAVBA ROKU 2013 LIBERECKÉHO KRAJE v kategorii  "Cena Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka Dr. h. c" získala stavba 3. místo a Zvláštní cenu poroty soutěže za naději pro budoucí generace, že budou zlikvidovány následky chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem a dotčenému území se vrátí život.

Otevře interní odkaz v aktuálním okněVirtuální prohlídka

 
Projekt:
Diamo Stráž pod Ralskem – Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10, PS 101 - Neutralizace
Zahájení realizace:
10/2010
Lokalita:
Stráž pod Ralskem, ČR
Investor:
DIAMO, s.p., o.z. Těžba a úprava uranu
Předmět zakázky:
Vypracování projektové dokumentace, provedení garančního testu a uvedení do provozu souboru PS 101 – Neutralizace v rámci stavby Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 v podniku DIAMO. Generální dodávka díla.