Diamo NDS 10, PS 104 – Stripování amoniaku, PS 114 – Zdroj páry

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala pro společnost Diamo, s.p. zakázku s názvem "PS 104 – Stripování amoniaku, PS 114 – Zdroj páry". Zakázka byla součástí výstavby Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 v podniku Diamo, závod Těžba a úprava uranu  Stráž pod Ralskem.

Výstavba neutralizační a dekontaminační stanice spočívala ve vybudování celkem 16 objektů komplexu staveb se sanační technologií pro likvidaci následků chemické těžby uranu.

Stanice NDS 10 technologicky navazuje na fázi zpracování matečných louhů s technologií  neutralizace a alkalizace roztoků vápenným mlékem s následným odstraňováním amoniaku vodní parou.

V PS 104 probíhá stripování roztoků parou ve stripovací koloně s cílem snížení koncentrace amoniaku v roztoku pod nejvyšší přípustnou hodnotu 20 ppm. Jednotky na stripování amoniaku jsou zásobeny parou z PS 114, kde se potřebné množství získává systémem rekuperace par a přímou výrobou páry.

V 9. ročníku veřejné soutěže  Otevře externí odkaz v novém okněSTAVBA ROKU 2013 LIBERECKÉHO KRAJE získala stavba 3. místo a Zvláštní cenu poroty  v kategorii  "Cena Doc. Ing. arch. Karla Hubáčka Dr. h. c". Stavba dává naději pro budoucí generace, že budou zlikvidovány následky chemické těžby uranu ve Stráži pod Ralskem a do dotčeného území se vrátí život.

 
Projekt:
Diamo Stráž pod Ralskem – Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10, PS 104 – Stripování amoniaku, PS 114 – Zdroj páry
Zahájení realizace:
4/2011
Lokalita:
Stráž pod Ralskem, ČR
Investor:
DIAMO, s.p., o.z. Těžba a úprava uranu
Předmět zakázky:
Vypracování projektové dokumentace, provedení garančního testu a uvedení do provozu souborů PS 104 – Stripování amoniaku a PS 114 – Zdroj páry v rámci stavby neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10 v podniku DIAMO. Generální dodávka díla.