Diamo ZML, PS 01 - Zpracování matečných louhů

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. se podílela na zhotovení stavby „Zpracování matečných louhů" v areálu Diamo, s.p. Stráž pod Ralskem. 

Projekt je jednou ze staveb realizovaných podle usnesení vlády ČR č. 621 z roku 2005, na jehož základě je postupně budován celý komplex sanačních technologií s cílem sanovat horninové prostředí zasažené chemickou těžbou uranu v areálu DIAMO, s.p., odštěpný závod „Těžba a úprava uranu“.

 
Projekt:
„Zpracování matečných louhů“ v areálu Diamo, s.p. Stráž pod Ralskem
Zahájení realizace:
2008
Lokalita:
Stráž pod Ralskem, ČR
Investor:
Diamo, s.p. Stráž pod Ralskem
Předmět zakázky:
Generální dodávka strojně technologické části výstavby závodu na "Zpracování matečních louhů", část PS 01 - Neutralizace. Zpracování projektové dokumentace, dodávka a montáž, včetně uvedení do provozu a garančního testu.