Motorpal Jihlava - Rekonstrukce neutralizační a deemulgační stanice

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala pro firmu MikroChem LKT spol. s r.o. dílo s názvem "Rekonstrukce neutralizační a deemulgační stanice". Cílem rekonstrukce stávající stanice byla vyšší účinnost čištění průmyslových odpadních vod z prostorů provozovny společnosti v Jihlavě. Vyčištěná odpadní voda se vypouští do kanalizace podniku Motorpal Jihlava, do jehož areálu je provozovna umístěna.

Zakázka spočívala v demontáži původního zařízení, dodávce a montáži nového technologického zařízení a kompletního elektrického vystrojení s příslušenstvím. Práce a úpravy uvnitř stávajícího objektu byly prováděny za plného provozu a ukončeny uvedením stanice do provozu.

 
Projekt:
Rekonstrukce neutralizační a deemulgační stanice v areálu MOTORPAL Jihlava
Zahájení realizace:
8/2014
Lokalita:
Jihlava, ČR
Investor:
MikroChem LKT spol. s r.o., Přeseka 52, 37 901 Třeboň
Předmět zakázky:
Rekonstrukce neutralizační a deemulgační stanice ve společnosti MikroChem LKT, provozovně Jihlava, v areálu společnosti MOTORPAL Jihlava. Demontáž původního zařízení, dodávka a montáž technologického zařízení ČOV a potrubí, dodávka a montáž části elektro, MaR a ASŘTP, uvedení ČOV do provozu.