Energetika

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA poskytuje rozsáhlou škálu technologií a služeb v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů tepla, elektrické energie a tepelných rozvodů. Kromě jaderných a klasických elektráren a tepláren se zaměřujeme i na kotelny, spalovny odpadů a bioplynové stanice, s důrazem na výrobu energií z obnovitelných zdrojů.

Současná orientace společnosti umožňuje vykonávat široké spektrum inženýrských služeb od studií a projektování přes nákup a dodávku až po řízení výstavby investičních celků a jejich uvádění do provozu.

Realizace investičních celků v tomto odvětví jsou prováděny z pozice generálního dodavatele stavby, dodavatele jednotlivých ucelených částí i kusových dodávek pro elektrárny.

Zabezpečujeme následující energetické dodávky:

  • nové elektrárny na bázi kogeneračních technologií spalovacích turbín,
  • rekonstrukce a plynofikace stávajících energetických jednotek státních, městských, průmyslových energetických zdrojů,
  • prodloužení životnosti energetického zařízení,
  • výroba energetického zařízení,
  • technická výpomoc a konzultační činnost,
  • studie proveditelnosti,
  • financování a konzultační služby v oblasti financování.