АЭС Дукованы - сейсмостойкость трубопроводов TVD

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. provedla zpracování výpočtů a analýz pro seizmické zodolnění a vypracováni projektové dokumentace pro akci s názvem „ST155423 — úpravy pro docílení seizmické
odolnosti potrubí TVD" realizované v Jaderné elektrárně Dukovany.

Práce byly realizovány řádně a odborně, v předepsané kvalitě a dohodnutých termínech.

 
Projekt:
АЭС Дукованы - сейсмостойкость трубопроводов TVD
Zahájení realizace:
2007
Lokalita:
Dukovany, Дукованы, Чешская Республика
Investor:
Předmět zakázky:
Проведение расчетов и анализ для повышения сейсмостойкости трубопроводов, разработка проектной документации.