BUKÓZA ENERGO, a.s. - zvýšení výroby elektrické energie a tepla

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala pro společnost BUKÓZA ENERGO, a.s. zakázku "Zvýšenie účinnosti výroby elektrickej energie a tepla“. Cílem zakázky je zvýšení efektivity využívání primárních energetických zdrojů, zvýšení podílu využívání obnovitelných zdrojů energie a efektivní využívání energie v podniku BUKÓZA ENERGO, a.s..

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. provedla podle vlastní dokumentace rekonstrukci a modernizaci stávajících energetických zařízení a systémů a výroby/rozvodu stlačeného vzduchu. Provedla se výměna napájecího čerpadla s frekvenčním měničem, instalace šroubových kompresorů pro efektivní využití neregulovaného odběru turbíny (TG), instalace vysokotlakých ohřívačů (VTO I - VTO II) a změna chlazení kondenzátoru.

Cílem implementace projektu je úspora primárních vstupních energií při výrobě elektrické energie a tepla, snížení produkce CO2. Sníží se zatížení životního prostředí.

 
Projekt:
"Zvýšenie účinnosti výroby elektrickej energie a tepla v spoločnosti BUKÓZA ENERGO, a.s."
Zahájení realizace:
12/2014
Lokalita:
Slovensko
Investor:
BUKÓZA ENERGO, a.s., ul. Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
Předmět zakázky:
Rekonstrukce a modernizace technologické a stavební části stávajících objektů energetických zařízení a systémů výroby a rozvodu stlačeného vzduchu. Zhotovení projektu skutečného stavu po rekonstrukci, zkušební provoz, inženýring a podklady k vydání kolaudačního rozhodnutí.