E Chvaletice - Odstranění nečistot z okruhu chladící vody

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., realizovala stavbu ,,Odstranění hrubých nečistot z okruhu chladící vody bloků č. 2, 3, 4" v Elektrárně Chvaletice. Cílem díla bylo zvýšení účinnosti a spolehlivosti chlazení bloků a snížení nákladů na údržbu.

Elektrárna Chvaletice se nachází na západ od Pardubic. Celkový instalovaný výkon 800 MW tvoří čtyři 200MW bloky. Elektrárna je v provozu od roku 1979.

Elektrárna užívá pro chlazení kondenzátorů a pomocných systémů otevřený chladící okruh s chladícími věžemi. Chladící voda je mechanicky znečištěna částicemi, které způsobují provozní problémy a zhoršují ekonomiku provozu. K odstranění nečistot byly dodány tři samočistící plnoprůtokové filtry a umístěny do hlavního přívodu chladící vody.

 
Projekt:
E Chvaletice - Odstranění hrubých nečistot z okruhu chladící vody č. 2,3,4
Zahájení realizace:
8/2006
Lokalita:
Chvaletice, ČR
Investor:
ČEZ a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Předmět zakázky:
Dodávka a montáž 3 kusů filtrů pro odstranění hrubých nečistot z okruhu chladící vody vč. příslušenství. Zpracování projektové dokumentace a uvedení do provozu.