E Mělník zneškodňování kalů z CHÚV

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. realizovala v elektrárně Mělník zakázku s názvem "Zařízení pro čištění odpadních vod a zneškodňování kalů z pojistné nádrže a čiření CHÚV I". Dílo prováděla formou na klíč jako vedoucí člen „Sdružení KRÁLOVOPOLSKÁ  RIA - SMP CZ“

Systém plavení strusky do odkaliště byl současně využíván k likvidaci odpadních vod a kalů z vodohospodářských objektů. Realizace díla zajistila oddělené čištění odpadních vod, zpracování kalů a recyklaci provozních vod. Zpracovaný kal je odvážen v tuhém stavu na skládku. Uzavřený plavicí okruh s využitím recyklovaných vod umožnil snížit odběr provozní vody z Labe.

Stavba má příznivý vliv na životní prostředí v okolí elektrárny. Zajišťuje kvalitu vypouštěných vod z areálu elektrárny Mělník v souladu vodoprávním rozhodnutím a zlepšuje tím kvalitu vody ve vodním toku Labe.

 
Projekt:
Zařízení pro řešení odpadních vod a zneškodňování kalů z pojistné nádrže a čiření CHÚV I Elektrárna Mělník
Zahájení realizace:
3/2009
Lokalita:
Mělník, ČR
Investor:
ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Předmět zakázky:
Kompletní dodávka technologické, stavební a elektro části stavby „Zařízení pro čištění odpadních vod a zneškodňování kalů z pojistné nádrže a čiření CHÚV I“ formou na klíč. Obsahuje zpracování projektové dokumentace, dodávku, montáž, zkoušky, uvedení do provozu, školení personálu.