E Prunéřov II - OB04 - Vodní hospodářství

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. se podílela na modernizaci Elektrárny Prunéřov II dodávkou „na klíč“ obchodního balíčku 04 - Vodní hospodářství. Modernizace se prováděla pod vedením generálního dodavatele projektu ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.

Obchodní balíček OB 04 - Vodní hospodářství řešil dodávky technologických celků pro úpravu turbínového kondenzátu, úpravu přídavné vody pro chladicí a cirkulační okruhy. Předmětem OB 04 byly dále dodávky čerpacích stanic chladicí, užitkové a požární vody, dodávky zařízení pro likvidaci průmyslových a dešťových vod. Součástí balíčku byla výstavba stavebních objektů a vystrojení biologické čistírny a čerpací stanice splaškových vod. Před vypuštěním do toku Ohře jsou vody akumulovány a kontrolovány v rekonstruovaných pojistných nádržích.

 
Projekt:
"Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II“ OB04 - Vodní hospodářství
Zahájení realizace:
4/2009
Lokalita:
Prunéřov, ČR
Investor:
ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Předmět zakázky:
Projektová dokumentace, dodávka, montáž a uvádění do provozu technologické a stavební části Obchodního balíčku 04 - Vodní hospodářství akce Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II