E Tušimice II - OB 4 vodní hospodářství

Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA byla generálním dodavatelem a projektantem ucelené části díla "OB 4 vodní hospodářství", které je součástí projektu „Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II“.

Elektrárna Tušimice II  je jedním ze základních zdrojů výroby elektrické energie společnosti ČEZ, a.s. V elektrárně jsou instalovány čtyři bloky, každý o výkonu 200 MWe.

Cílem komplexní obnovy je prodloužení životnosti Elektrárny Tušimice II o cca 25 let ve vztahu k dostupné zásobě uhlí dolu Libouš. Obnova zajistí naplnění požadavků ochrany životního prostředí a legislativy na dobu životnosti elektrárny, splnění ekonomických požadavků a požadavků na technické standardy.

Jedním z dílčích úkolů komplexní obnovy bylo i zvýšení efektivity vodního hospodářství elektrárny, řešené obchodním balíčkem OB 04-Vodní hospodářství. Balíček sestává ze 4 dílčích částí. Rekonstrukce, výměny zařízení a nové stavby byly prováděny v objektech čerpacích stanicích surové a chladicí vody, chemické úpravny vody a ve vodního hospodářství  Elektrárny Tušimice II .

 
Projekt:
Komplexní obnova KO ETU II OB 4 vodní hospodářství
Zahájení realizace:
2007
Lokalita:
Tušimice, ČR
Investor:
ČEZ a.s., Duhová 2/ 1444, 140 53 Praha 4
Předmět zakázky:
Projekt “Komplexní obnova elektrárny Tušimice II“. Dodávka technologického vystrojení zahušťovací a sedimentační nádrže, bagrovací stanice, včetně zpracování projektové dokumentace.