E Ledvice - OB06 - Hospodářství topného plynu - 660 MWe

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. realizovala v rámci projektu "Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice" dodávku části díla "OB 06 - Hospodářství topného plynu".

Předmětem projektu byla nová vysokotlaká přípojka zemního plynu potrubím DN 300 pro napájení zapalovacích a stabilizačních hořáků nového zdroje 660MWe a napájení stávajícího bloku č.4 v elektrárně Ledvice.

Elektrárna Ledvice je tepelná elektrárna společnosti ČEZ. V říjnu 2009 byla zahájena výstavba nového zdroje o výkonu 660 MWe. Jedná se o první nadkritický a vysoce účinný blok ve střední Evropě. Nový zdroj využívá nejlepší dostupné technologie (BAT -Best Available Technology). Účinnost zdroje je až 42,5%  se snížením emisí o 20%  proti běžným uhelným elektrárnám.

 
Projekt:
Nový zdroj 660 MWe v elektrárně Ledvice - OB06 - Hospodářství topného plynu
Zahájení realizace:
11/2008
Lokalita:
Ledvice, ČR
Investor:
ČEZ a.s., Duhová 2/ 1444, 140 53 Praha 4
Předmět zakázky:
Generální dodávka OB 06 Hospodářství topného plynu pro výstavbu Nového zdroje 660 MWe v elektrárně Ledvice. Technologické dodávky zařízení, potrubí, elektročásti, ASŘ, montáže a stavební práce pro části Vysokotlaká přípojka, Regulační stanice 50.000 Nm3/h, Ohřev plynu.