E Počerady - OB 07 Regulační stanice zemního plynu

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. se podílela na výstavbě nového paroplynového zdroje 880 MWe v Elektrárně Počerady dodávkou obchodního balíčku 07 – Regulační stanice zemního plynu. Výstavba nového zdroje se prováděla pod vedením generálního dodavatele projektu ŠKODA PRAHA Invest,

Při plnění zakázky využila Královopolská RIA své zkušenosti z výstavby vysokotlaké přípojky, regulační stanice a středotlakého průmyslového plynovodu v elektrárně Ledvice.

Stavba nového plynového energetického zdroje s vysokou účinností přeměny tepelné energie na energii elektrickou je významným příspěvkem k ekologicky přijatelné výrobě elektrické energie.

 
Projekt:
Paroplynový zdroj 880 MW v E Počerady-Obchodní balíček 07 - Regulační stanice zemního plynu
Zahájení realizace:
2010
Lokalita:
Počerady, ČR
Investor:
ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Předmět zakázky:
Generální dodávka Obchodního balíčku 07 Regulační stanice zemního plynu 190 000 Nm3/hod a plynovodu pro paroplynový zdroj 880 MWe v elektrárně Počerady včetně projektové dokumentace.