E Počerady - OB04 Vodní hospodářství

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. se podílela na výstavbě nového paroplynového zdroje 880 MWe v Elektrárně Počerady dodávkou obchodního balíčku 04 - Vodní hospodářství. Výstavba nového zdroje se prováděla pod vedením generálního dodavatele projektu ŠKODA PRAHA Invest.

Obchodní balíček OB 04 – Vodní hospodářství řešil dodávky technologických celků pro úpravu turbinového kondenzátu, úpravu přídavné vody čiřením pro chladicí a cirkulační okruhy a dílčí dodávky pro chemickou úpravu vody. Součástí balíčku byla výstavba stavebního objektu pro zařízení na úpravu přídavné vody.

Stavba nového plynového energetického zdroje s vysokou účinností přeměny tepelné energie na energii elektrickou je významným příspěvkem k ekologicky přijatelné výrobě elektrické energie.

 
Projekt:
Paroplynový zdroj 880 MW v elektrárně Počerady - OB 04 - Vodní hospodářství
Zahájení realizace:
4/2010
Lokalita:
Počerady, ČR
Investor:
ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Předmět zakázky:
Generální dodávka Obchodního balíčku 04 - Vodní hospodářství pro paroplynový zdroj 880 MWe v elektrárně Počerady včetně projektové dokumentace.