JE Dukovany - Seismická odolnost potrubí TVD

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. vypracovala pro Jadernou elektrárnu Dukovany projektovou dokumentaci včetně výpočtů a analýz pro dílo „Úpravy pro docílení seismické odolnosti potrubí technické vody důležité (TVD)".

Účelem díla bylo zajistit seismickou odolnost potrubí technologické vody důležité TVD 1 - 4 bloku v objektech strojovny, reaktorovny, centrální čerpací stanice I a II  a v systému uložení potrubí a vystavit po realizaci a následné inspekci příslušnou vyhovující kvalifikační dokumentaci.

 
Projekt:
Úpravy pro docílení seismické odolnosti potrubí TVD JE Dukovany - ST155423
Zahájení realizace:
2007
Lokalita:
Dukovany, ČR
Investor:
ČEZ a.s. subdodávka ČEZ Energoservis a.s.
Předmět zakázky:
Zpracování výpočtů a analýz pro seizmické zodolnění potrubních tras, vypracování projektové dokumentace.