JE Dukovany - Instalace Regulačních ventilů (RV) v trasách cizí páry NTO4, NTO5

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. provedla dílo, jehož předmětem bylo zpracování dokumentační části a následná realizace díla ”Instalace redukčních ventilů (RV) v trasách cizí páry do nízkotlakých ohříváků (NTO4 a NTO5)” v jaderné elektrárně Dukovany. Dílo bylo provedeno formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení včetně provedení všech nutně vyvolaných úprav na příslušných zařízeních, konstrukcích a systémech, trasách cizí páry u nízkotlakých ohříváků (NTO) 4 a 5.

Účelem díla bylo zlepšit stávající komplikované regulace vytápění turbínového kondenzátu za nízkotlakými ohříváky NTO4 a NTO5 při najíždění turbíny (TG) v režimech chodu naprázdno, chodu na vlastní spotřebu TG a chodu při skokové změně výkonu TG. Instalací se zamezí vznikajícím teplotním a tlakovým šokům, rázům a dojde ke zvýšení životnosti zařízení.

 
Projekt:
ST15V270 - "Instalace RV v trasách cizí páry do NT04, NT05"
Zahájení realizace:
2008
Lokalita:
Dukovany, ČR
Investor:
ČEZ, a.s. JE Dukovany
Předmět zakázky:
Zpracování dokumentace a následná realizace díla "Instalace RV v trasách cizí páry do NTO4 a NTO5” v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky. Provedení úprav na zařízeních, konstrukcích a systémech, trasách potrubí cizí páry u NTO 4 a 5.