JE Dukovany - Komplexní studie TVD a TVN

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. vypracovala komplexní studii rozvodů technické vody důležité (TVD) i nedůležité (TVN) pro 3. blok jaderné elektrárny Dukovany. Tato studie byla pro provozovatele Jaderné elektrárny Dukovany jedním ze stěžejních podkladů dlouhodobého sledování trendů životnosti potrubí TVD a TVN, jejichž spolehlivost má přímý dopad do provozování jednotlivých bloků elektrárny a do dlouhodobého plánování změn dotčeného zařízení. Bez dlouhodobého plánování není možno splnit požadavky na minimalizaci nákladů provozu jaderné elektrárny.

 
Projekt:
Komplexní studie TVD a TVN v EDU
Zahájení realizace:
2006
Lokalita:
Dukovany, ČR
Investor:
ČEZ a.s.
Předmět zakázky:
Provedení zmapování potrubních tras a komponentů systému HVB II (3.blok).