JE Dukovany - mapování potrubních tras Technické vody důležité (TVD) HVB II - 4. blok

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. vypracovala komplexní studii rozvodů technické vody důležité (TVD) i vody nedůležité (TVN) pro 4. blok jaderné elektrárny Dukovany. Studie byla pro provozovatele Jaderné elektrárny Dukovany jedním z důležitých materiálů pro plánování údržby a dlouhodobého sledování trendů životnosti potrubí TVD a TVN. Fyzický stav potrubí má přímý dopad na bezpečnost a spolehlivost provozu elektrárny. Zjištění skutečného stavu a vytvoření podkladů pro plánování údržby umožnilo vyplnit požadavky na minimalizaci nákladů provozu jaderné elektrárny.

 
Projekt:
Komplexní studie TVD a TVN v EDU
Zahájení realizace:
2009
Lokalita:
Dukovany, ČR
Investor:
ČEZ a.s.
Předmět zakázky:
Provedení zmapování současného stavu potr. tras a komponentů syst. HVB II (4.blok).