JE Dukovany - Měření aktivity vody v nádržích SVO3

 
Projekt:
JE Dukovany - Měření aktivity vody v nádržích SVO3
Zahájení realizace:
1/2005
Lokalita:
Dukovany, ČR
Investor:
ČEZ a.s.
Předmět zakázky:
Měření aktivity vody v nádržích SVO3 - Vložení chladiče do odběrových tras vzorků, snížení teploty měřené odběrové vody, realizační a inženýrská činnost.