JE Dukovany - Úpravy na výtlaku KČ 2. stupně

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. provedla úpravy na výtlaku kondenzátních čerpadel 2. stupně v Jaderné elektrárně Dukovany.

Předmětem díla bylo zpracování dokumentace úprav potrubí a rekonstrukce stávajícího výtlačného potrubí čerpadel pomocí instalace kompenzačních prvků a změnou uložení potrubí. Rekonstrukce a úpravy včetně souvisejících prací byly provedeny na základě výpočtů potrubního uzlu.

Účelem díla bylo zajistit snadnou opravitelnost zařízení za provozu odstraněním pnutí od teplotních dilatací. Důsledkem pnutí je vysoké statické namáhání potrubních spojů a nadměrné chvění potrubí a čerpadel.

 
Projekt:
JEDU - ST15 5355 - Úpravy na výtlaku KČ II stupně
Zahájení realizace:
10/2006
Lokalita:
Dukovany, ČR
Investor:
ČEZ a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Předmět zakázky:
Zhotovení projektové dokumentace, dodávka, montáž a zkoušky zařízení pro stavbu „Úpravy na výtlaku KČ 2. stupně".