JE Dukovany - Zajištění seismické odolnosti armatur

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., zhotovila projektovou dokumentaci, provedla dodávku a montáž zařízení zakázky „Zajištění seismické odolnosti armatur". Zhotovitel splnil požadavek objednatele na výměnu servopohonů s táhlovým ústrojím pro jejich nízkou seismickou odolnost. Nové servopohony odpovídají kriteriím a mají vyhovující kvalifikační protokoly.

 
Projekt:
JEDU - ST155090 - Zajištění seismické odolnosti armatur
Zahájení realizace:
9/2006
Lokalita:
Dukovany, ČR
Investor:
ČEZ a.s.
Předmět zakázky:
Náhrada nevyhovujících servopohonů za nové s odpovídající seismickou odolností. Dodávka a montáž díla včetně projektové dokumentace.