JE Dukovany - Zamezení úplné ztrátě chladiva při LOCA

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. provedla zpracování dokumentační části a následnou realizaci díla s názvem „Zamezení úplné ztrátě chladiva při LOCA" v Jaderné elektrárně Dukovany.  Dílo provedla jako vedoucí člen „Sdružení KRÁLOVOPOLSKÁ RIA - VÚEZ“ formou na klíč.

Cílem díla bylo splnění požadavku na zamezení nevratné ztráty chladiva z primárního okruhu únikem přes vzduchovody do ventilačního centra při projektové události typu LOCA (havárie spojené se ztrátou chladiva - Loss Of Coolant Accident).

 
Projekt:
JEDU Zamezení úplné ztrátě chladiva při LOCA
Zahájení realizace:
2008
Lokalita:
Dukovany, ČR
Investor:
ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Předmět zakázky:
Dodávka, montáž a projektová dokumentace stavby "Zamezení úplné ztrátě chladiva při LOCA". Akce zajistila doplnění sifonů a uzavřených vtoků do vzduchovodů, doplnění uzavíratelného přepadového otvoru do jímky havarijního odvodu páry, zatěsnění potrubí přepadové šachty.