JE Temelín Údržba Logického celku Reaktorovna, 2009

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.  uzavřela rámcovou smlouvu na rok 2011 se společností ŠKODA JS . Smlouvou se KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.  zavazuje poskytovat dodávky a práce za účelem údržby zařízení provozovatele logického celku (LC) - reaktorovna v jaderné elektrárně Temelín. Cílem údržby je zajištění řádného, provozuschopného a bezpečného stavu zařízení a dosažení zefektivnění údržby.

 
Projekt:
JETE Údržba Logického celku Reaktorovna
Zahájení realizace:
2009
Lokalita:
Temelín, ČR
Investor:
ČEZ, a.s.
Předmět zakázky:
Rámcová smlouva o dílo na rok 2009 - Údržba logického celku reaktorovny.