JE Temelín - údržba Logického celku Reaktorovna, r. 2010

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. uzavřela rámcovou smlouvu na rok 2010 se společností ŠKODA JS a.s. Smlouvou se KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. zavazuje poskytovat objednateli dodávky a práce za účelem údržby zařízení provozovatele logického celku (LC) - reaktorovna v jaderné elektrárně Temelín. Cílem údržby je zajištění řádného, provozuschopného a bezpečného stavu zařízení a zvýšení efektivity práce.

 
Projekt:
JETE Údržba Logického celku Reaktorovna
Zahájení realizace:
2010
Lokalita:
Temelín, ČR
Investor:
ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Předmět zakázky:
Rámcová smlouva o dílo na rok 2010 - údržba logického celku reaktorovny.