JE Temelín - Údržba Logického celku Reaktorovna, 2011

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. uzavřela rámcovou smlouvu na rok 2011 se společností ŠKODA JS. Smlouvou se KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. zavazuje poskytovat dodávky a práce za účelem údržby zařízení provozovatele logického celku (LC) - reaktorovna v jaderné elektrárně Temelín. Cílem údržby je zajištění řádného, provozuschopného a bezpečného stavu zařízení a dosažení zefektivnění údržby.

 
Projekt:
JETE Údržba Logického celku Reaktorovna
Zahájení realizace:
2011
Lokalita:
Temelín, ČR
Investor:
ČEZ, a.s.
Předmět zakázky:
Rámcová smlouva o dílo na rok 2011 - Údržba logického celku reaktorovny.