JE Dukovany - Chlazení tlakové nádoby reaktoru (TNR) při řešení těžkých havárií

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. v součinnosti s VÚEZ, Levice a.s. vypracovala dokumentaci pro realizaci souboru úprav při řešení těžkých havárií provozu jaderné elektrárny Dukovany. Společnost VÚEZ je držitelem licence technického řešení úprav. Předmětem dokumentace bylo zajištění vnějšího chlazení nádoby reaktoru a zabránění úniku vzniklé taveniny mimo hermetické prostory. Provedením úprav se zajistí zvýšení bezpečnosti provozu jaderné elektrárny Dukovany (JEDU) v souladu s nynějšími normami.

 
Projekt:
JEDU Chlazení TNR při řešení těžkých havárií
Zahájení realizace:
6/2013
Lokalita:
Dukovany, ČR
Investor:
ČEZ, a.s. JE Dukovany
Předmět zakázky:
Vypracování projektové a montážní dokumentace strojní a elektro části. Montáž strojní, stavební  i elektro části pro realizaci souboru opatření na řešení těžkých havárií na  1. až 4. bloku jaderné elektrárny.