JE Dukovany - Výměna potrubí TVD pro TG systém

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. a dceřiná společnost KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP s.r.o. vypracovaly dokumentační část pro provedení výměny potrubí technické vody důležité pro TG systém v Jaderné elektrárně Dukovany. Dokumentace skutečného provedení byla vypracována v rámci zakázky s názvem „ST15V560 - Výměna potrubí TVD pro TG systém“.

 
Projekt:
ST15V560 – Výměna potrubí TVD pro TG systém
Zahájení realizace:
3/2009
Lokalita:
Dukovany, ČR
Investor:
ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Předmět zakázky:
Vypracování dokumentace skutečného provedení pro potrubní trasy, kvalifikační dokumentace a průkazné dokumentace Technické vody důležité (TVD) systému TG elektrárny.