JE Mochovce - montáž olejového hospodářství hlavních cirkulačních čerpadel (OH HCČ) DPS 3.01.03

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., realizovala pro společnost Slovenské elektrárne a.s. přes objednatele společnost SIGMA ENERGOINŽENÝRING spol. s r.o. zakázku pro jadernou elektrárnu Mochovce s názvem "Montáž olejového hospodářství DPS 3.01.03".

Systém olejového hospodářství (OH) je určen k mazání a chlazení horního radiálně-axiálního ložiska hlavních cirkulačních čerpadel (HCČ) a ložisek elektromotoru HCČ olejem a zajišťuje skladování, čištění, chlazení a rozvod oleje k jednotlivým HCČ.

Systém olejového hospodářství sestává ze dvou skupin čerpacích stanic, z nichž každá zajišťuje přívod oleje ke třem HCČ, odvod odpadového oleje od HCČ a havarijní přeliv oleje do nádrže o objemu 10 m3. Olejové hospodářství HCČ je doplněno propojením odvzdušnění, jehož účelem je zamezit vytlačení oleje z prostoru ložisek v místnosti A301 při zvýšení tlaku v boxu PG.

 
Projekt:
Realizace dostavby jaderné části 3. a 4. Bloku elektrárny Mochovce - Montáže olejové hospodářství DPS 3.01.03
Zahájení realizace:
5/2011
Lokalita:
Slovensko
Investor:
Slovenské elektrárne, a.s.
Předmět zakázky:
Montáž potrubí olejového hospodářství HCČ, montáž potrubí čistého kondenzátu, vyhotovení montážní dokumentace, komplexních zkoušek a uvedení do provozu.