JE Temelín, Doplnění zaústění trasy odvodu dusíku z hydroakumulátoru (HDA) do vzduchotechniky

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. provedla pro ČEZ, a.s. dílo, obsahující  zpracování projektové dokumentace k vytvoření nových tras na odtlakování a vypouštění dusíku z hydroakumulátoru, dodávku a montáž díla  v odstávkách bloků 1 a 2 jaderné elektrárny. Rekonstrukce byla prováděna pro rychlé a bezpečné vypouštění dusíku do systému vzduchotechniky pro potřeby oprav a revizí HDA.

 
Projekt:
B584 – Doplnění zaústění trasy odvodu dusíku z HDA do vzduchotechniky
Zahájení realizace:
8/2011
Lokalita:
Temelín, ČR
Investor:
ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Předmět zakázky:
Vypracování kompletní projektové dokumentace strojní části, dodávka a montáž nových tras odvodu dusíku z hydroakumulátoru (HDA) do stávající technologie 1.-2. bloku jaderné elektrárny.