JE Temelín, změna provozních kontrol na zařízení ze 4 na 8 let

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. provedla pro ČEZ, a.s. posouzení možnosti prodloužení intervalu provozních kontrol vybraných zařízení a vypracování důvodové zprávy. Prodloužení intervalu na 8 let je řešením ke snížení pracnosti při odstávkách a tím snížení provozních nákladů při zachování stávající bezpečnosti na základě provozně pozorovaných opotřebení v průběhu 10 let a výpočtové analýzy.

 
Projekt:
JETE Návrh na prodloužení cyklu PK ze 4 na 8 let
Zahájení realizace:
6/2011
Lokalita:
Temelín, ČR
Investor:
ČEZ, a.s, Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
Předmět zakázky:
Posouzení možnosti přechodu četnosti provádění provozních kontrol u vybraných zařízení 1.- 2. bloku jaderné elektrárny ze stávajícího intervalu 4 roky na interval 8 let.